Hazine ve Maliye Bakanlığı 50 Memur Alımı İlanı Yayımladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez teşkilatında boş olan Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı kadrosu için 50 personel alımı yapacağını duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 50 Memur Alımı İlanı Yayımladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımına yeni ilanlar eklendi. Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılığı kadrosu için 50 memur alımı yapılacak. 11 farklı grup şeklinde yapılacak alımlar için hukuk, İİBF ve Mühendislik fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun olan adaylar başvuru yapabilecek. Başvuruları geçerli olan adaylar giriş sınavına alınacak.

Alım Yapılacak Bölümler ve Kadro Dağılımları

Adaylar tercihlerini görev yapmak istediği İl’e göre tek tablodan ve alandan yapacaktır. Adaylar, her iki tablo ve tabloda yer verilen alanlar itibarıyla ayrı ayrı değerlendirilecektir.

Giriş Sınavı

Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılığı giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacaktır. Yazılı sınav iki oturumda ve klasik usulle yapılacaktır. Giriş sınavının yazılı bölümü, 04/03/2023 (Cumartesi) tarihinde Ankara’da yapılacaktır.

Başvuru Genel Şartları

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1988 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir),

c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler, mimarlık, mühendislik, fen-edebiyat, iletişim fakülteleri ile diğer fakültelerin veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarının TABLO 1 ve TABLO 2’de belirtilen öğrenim dallarından (bölümlerinden) mezun olmak,

ç) 2021 veya 2022 KPSS’den tabloda gösterilen puan türlerinden 75 ve üzeri puan almak.

d) Giriş sınavının son başvuru tarihinden önceki 5 (beş) yıl içinde ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) veya Elektronik Yabancı Dil Sınavından (e-YDS) İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinin herhangi birinden en az (C) düzeyinde puan almış olmak veya buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan en az 70 puan aldığına yönelik geçerli belgeye sahip olmak,

e) Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına iki defadan fazla katılmamış olmak.

Başvuru Tarihi ve Şekli

Adaylar başvurularını 16 Ocak 2023 (saat 09.00) tarihinden itibaren 27 Ocak 2023 (saat 18.00) tarihine kadar (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaktır. Adaylar ancak bir puan türünü kullanmak suretiyle TABLO 1 ve TABLO 2’de yer alan öğrenim durumlarına uyan sadece bir alan için başvuruda bulunabilecektir. Birden fazla tercihte bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacak, bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

- Adayların başvuru bilgileri otomatik olarak ekrana gelecektir. Ancak bilgilerinde hata olanların bilgilerini güncelleyip yedinden pdf veya jpeg formatında yükleyecektir.

- Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denklik belgesi olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine denklik belgesini pdf ya da jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

- Adaylar; istenilen diğer bilgilerini beyan ederek belgelerini pdf ya da jpeg formatında yükleyeceklerdir.

Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde “İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir…” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.

KAMU İLANLARI VE MEMUR ALIMLARINDAN ANLIK OLARAK HABERDAR OLMAK İÇİN UYGULAMAMIZI İNDİRİN.

 

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZI TAKİP EDEREK TÜM İLANLARDAN ANINDA HABERDAR OLUN!

 /  /