Hastaneye Mülakatsız Büro Personeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi Destek Personeli Hemşire Tıbbi Sekreter… Alımı Yapılacak

Afyonkarahisar Üniversitesine bağlı Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Ağız ve Diş Sağlığı Uygulaması Merkezine 316 sözleşmeli personel alım ilanı yayımlandı.

Hastaneye Mülakatsız Büro Personeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi Destek Personeli Hemşire Tıbbi Sekreter… Alımı Yapılacak

Üniversite bünyesinde istihdam edilmek üzere 23 farklı kadroda toplamda 316 sözleşmeli personel alım ilanı yayımlandı. Başvurularda mülakat şartı aranmazken sınav sadece eczacı kadrosu için KPSS şartı aranmayacak. Bu kadroya başvuruların belirtilen sayıdan fazla olması durumda eczacı kadrosu için mülakat yapılacak.

Alım Yapılacak Kadrolar

Uzman Tabip: 8 personel

Tabip: 6 personel

Hemşire: 103 personel

Anestezi: 1 personel

Perfüzyonist: 2 personel

Odyolog: 1 personel

Çocuk Gelişimcisi: 1 personel

Diyetisyen: 4 personel

Eczacı: 4 personel

Fizyoteapist: 9 personel

Psikolog: 1 personel

Röntgen Teknisyeni: 8 personel

Laborant: 2 personel

Anestezi (Sağlık Teknikeri): 7 personel

Tıbbi sekreter: 20 personel

Diyaliz: 1 personel

Radyoloji Teknikeri: 6 personel

Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri: 8 personel

Elektronörofizyoloji: 1 personel

Büro Personeli: 32 personel

Tekniker: 14 personel

Destek Personeli: 55 personel

Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 21 personel

KPSS Şartı

Başvurular 2022 KPSS puanlarıyla yapılacak olup lisans mezunları için KPSS P3, ön lisans mezunları için KPSS P93 ve ortaöğretim mezunları için KPSS P94 puan türü esas alınacak. Taban puan şartı bulunmuyor.

Başvuru Genel Şartları

1- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.

2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak.

5- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

6- 2022 yılı KPSS sınavına girmiş olmak.

7- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

8- Adaylara hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmediği belirlenen (tespit edilen) adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

9- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, “Sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler. ”hükmüne uygun olması

10- 7/24 Kesintisiz hizmet sunumu gereği nöbet usulü planlanan çalışma dahilinde gece nöbeti ve gece vardiyasında çalışmaya mani hali bulunmamak.

11- Arşiv araştırması olumlu olmak

12- İlanda istenilen sertifika ve belgeler ilan tarihinden önce sahip olunması gerekmektedir.

13- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak

Başvuru Özel Şartları

Başvuru Sırasında Sisteme Yüklenmesi Gereken Belgeler

1- Sözleşmeli personel başvuru formu (Online başvuru sonrasında form sisteme otomatik yüklenmektedir.)

2- Öğrenim durumları itibariyle ilgili 2022 yılı KPSS (B) sınavından alınmış olan KPSS sonuç belgesi fotokopisi (ÖSYM Sisteminden “Barkodlu” Kontrol Kodu Olan) Adayların Sonuç belgeleri ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır. PDF olarak sisteme yüklenecektir.

3- Mezuniyet belgesi aslı veya onaylı sureti (PDF olarak sisteme yüklenecektir. e-Devlet çıktısı da kabul edilecektir.)

4- 1 adet Fotoğraf (jpeg formatında sisteme yüklenecektir. )

5- Nufüs Cüzdanı aslı ve fotokopisi (PDF olarak siteme yüklenecek)

6- Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (PDF olarak siteme yüklenecektir. e-Devlet çıktısı da kabul edilecektir.)

7- Adli Sicil Kaydı (PDF olarak siteme yüklenecektir. e-Devlet çıktısı da kabul edilecektir.)

8- Varsa daha önce çalışmış olduğu SGK Hizmet Dökümü (PDF olarak siteme yüklenecektir. e-Devlet çıktısı da kabul edilecektir.)

9- Sertifika, Çalışma Belgesi ve Alanında Çalıştığını gösterir SGK Hizmet Dökümü istenen ilan için ilgili belge (PDF olarak sisteme yüklenecektir.)

10- Koruma ve Güvenlik Görevlisi İlanı için (Erkek-Bayan) Boy-Kilo endeksini gösterir Sağlık Kuruluşu onaylı belge (PDF olarak sisteme yüklenecektir.) Özel Güvenlik Kimlik Kartı.(Son Başvuru tarihi itibariyle en az 6 (altı) ay geçerli olması)

Başvuru Tarihi ve Şekli

Adaylar başvurularını online olarak https://ekampus.afsu.edu.tr/basvuru/ web adresinden yapacaktır. İlan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapılabilecek. Başvurular 30 Ocak-13 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

KAMU İLANLARI VE MEMUR ALIMLARINDAN ANLIK OLARAK HABERDAR OLMAK İÇİN UYGULAMAMIZI İNDİRİN.

 

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZI TAKİP EDEREK TÜM İLANLARDAN ANINDA HABERDAR OLUN!

 /  /