Hastanelere 14 Bin Sürekli İşçi Alımı Başvurusu Başladı-İŞKUR e sube Başvuru Ekranı Güvenlik Görevlisi Temizlik Klinik Destek Personeli

Sağlık Bakanlığı 14 bin sürekli işçi alımı başvuru ekranı İŞKUR sayfasında açıldı. Peki başvurular nasıl yapılacak? İŞKUR işçi alımı başvurusu nasıl yapılacak? Başvuru linki nerede? Başvurular hangi tarihe kadar devam edecek? 14 bin sürekli işçi alımı kadroları, alım yapılan şehirler , başvuru şartları ve tüm detaylar haberimizde.

Hastanelere 14 Bin Sürekli İşçi Alımı Başvurusu Başladı-İŞKUR e sube Başvuru Ekranı Güvenlik Görevlisi Temizlik Klinik Destek Personeli

Sağlık Bakanlığı 14 bin personel alımı başvuru ekranı açıldı.

Sağlık Bakanlığı, farklı şehirlerde hastaneler bünyesine en az ilkokul mezunu adaylar arasından KPSS şartı olmadan işçi alımı yapacağını duyurdu. Sürekli işçi olarak çalıştırmak üzere yapılan 14 bin personel alımında başvurular bugün başladı. Başvurusunu yapmak isteyen adayların 30 Mart 2020 tarihine kadar İŞKUR sayfası üzerinden müracaatını yapması gerekmektedir. Biz de Kamubulteni.com olarak bu yazımızda 14 bin işçi alımı başvuru adımlarına her verdik.

İlana başvuracaklar bu adreste: Bilgi alış verişi için TIKLA KATIL

ALIM YAPILACAK KADROLAR VE İŞÇİLERİN YAPACAĞI İŞLER

Hastanelere yapılan personel alımında kadrolar ve alınacak personellerin yapacağı görevler şu şekilde:

Temizlik Görevlisi: Ameliyathane, morg, tuvalet, poliklinik yapılan yerler, acil sağlık hizmetinin yürütüldüğü alanlar, yataklı servisler, laboratuvarlar, görüntüleme alanları, kamu hizmeti yürütülen idari ve diğer sağlık birimleri, ek hizmet birimleri ile tesisin temizlik yapılması gereken her türlü alanında, ilgili kanun, yönetmelik, yönerge, tebliğ, genelge, genel yazı, hizmet sözleşmesi, iç talimatname, görev emri vb. mevzuatta belirtilen temizlik hizmetleri ile idare tarafından verilen kendi görev alanı ile ilgili diğer hizmetleri yürütecektir.

Güvenlik Görevlisi (Silahsız): İlgili kanun, yönetmelik, yönerge, tebliğ, genelge, genel yazı, hizmet sözleşmesi, iç talimatname, görev emri vb. mevzuatta belirtilen koruma ve güvenlik hizmetleri ile idare tarafından verilen kendi görev alanı ile ilgili diğer hizmetleri yürütecektir.Klinik Destek Elemanı (Hastane): Sağlık meslek mensuplarının nezaretinde yardımcı olarak çalışır, ayrıca hastaların bakımına yönelik yardımcı hizmetler (hastaların günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesi, beslenme programının uygulanması, kişisel bakım ve temizliği ile sağlık hizmetlerine ulaşımında yardımcı olur ve refakat eder) ile ilgili kanun, yönetmelik, yönerge, tebliğ, genelge, genel yazı, hizmet sözleşmesi, iç talimatname, görev emri vb. mevzuatta belirtilen hizmetler ve idare tarafından verilen kendi görev alanı ile ilgili diğer hizmetleri yürütecektir.

Aşçı: İlgili kanun, yönetmelik, yönerge, tebliğ, genelge, genel yazı, hizmet sözleşmesi, iç talimatname, görev emri vb. mevzuatta belirtilen yemek hizmetleri (yemekleri hazırlar ve pişirir, mutfaktaki çalışmaları organize eder) ile idare tarafından verilen kendi görev alanı ile ilgili diğer hizmetleri yürütecektir.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

İŞKUR 'da yayımlanan 14 bin işçi alımına başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir:

- 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlarını taşımak.

- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

- Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.

- 18 yaşını tamamlamış olmak.

- İlan tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (26 Mart 1985 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir)

- Temizlik görevlisi mesleği için en az ilköğretim mezunu olmak.

- Klinik destek elemanı (hastane) mesleği için ortaöğretim kurumlarının sağlık hizmetleri alanı - hemşire yardımcılığı, ebe yardımcılığı, sağlık bakım teknisyenliği dalının birinden mezun olmak.

- Güvenlik görevlisi (silahsız) mesleği için en az ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak ve güvenlik kimlik kartına sahip olmak. (Silahlı güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olanlar da başvuru yapabilir).

- Aşçı mesleği için ortaöğretim kurumlarının birinden veya ortaöğretim kurumlarının; yiyecek içecek hizmetleri alanı ve dallarının birinden veya dengi alan/dalının birinden veya önlisans eğitim kurumlarının; aşçılık, hazır yemek ve aşçılık, mutfak yönetimi, yemek pişirme teknikleri, gastronomi ve mutfak sanatları programlarından birinden veya dengi programlardan mezun olmak. Ortaöğretim kurumlarının herhangi birinden mezun olanlar için ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onaylı aşçılık sertifikası sahibi olmak veya 3308 sayılı Kanuna göre aşçılık dalında ustalık belgesine sahip olmak. Tüm öğrenim düzeyleri için en az 5 yıl mesleki deneyime sahip olmak.

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.

- Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını belgelemek (Kura sonucu yerleşen ve atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir)

- İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

- Güvenlik görevlisi (silahsız) olarak istihdam edilecekler için, yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak, 5188 sayılı Kanun’un 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (1), (2) ve (3) alt bendindeki şartlar ile (g) ve (h) bendindeki şartları taşımak.

ALIM YAPILAN İLLER VE KADRO DAĞILIMI

BAŞVURU EKRANI AÇILDI

İlana başvurular aşağıdaki adımları izleyerek yapılacak.

https://esube.iskur.gov.tr/

Yukarıdaki linke tıklayın. Açılan sayfada İŞ ARAYAN yazan kısımdan giriş yapın. 

Giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekranda İŞ İLANLARI yazan yere tıklayın. 

Sonra aşağıdaki ekran karşınıza çıkacak.

Bu ekranda belirtildiği gibi İŞYERİ ÜNVANI yazan kısma SAĞLIK BAKANLIĞI yazın ve ARA butonuna tıklayın.

İlanlar aşağıda sıralanacaktır. Aşağıda sıralanan ilanlara tıklayan ve açılan yeni sayfada altta sol tarafta bulunan başvur butonundan başvurunuzu yapın.

UYGULAMAMIZI İNDİRİN VE İLANLARDAN BİLDİRİMLE HABERDAR OLUN.

Android için >>>> TIKLAYIN

İOS için >>>> TIKLAYIN