Gündoğmuş Belediyesi Düz Memur Alımı Başvurusu Bugün Başladı

Gündoğmuş Belediyesi bünyesine düz memur alımı yapılıyor. İlana başvurular bugün başladı. İlan detayları ve başvuru şekli haberimizde.

Gündoğmuş Belediyesi Düz Memur Alımı Başvurusu Bugün Başladı

Gündoğmuş Belediyesi bünyesine 2 düz memur alımı başvurusu başladı. 

Antalya Gündoğmuş Belediye Başkanlığı , memur kadrosunda istihdam etmek üzere 2 personel alımı yapacağını duyurdu. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacak kamu personeli alımında başvuru detayları kamubulteni.com 'da.

BAŞVURU ŞARTLARI

2 memur alımı için başvuru şartları şu şekilde;

 • Türk vatandaşı olmak.
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
 • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
 • Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamalarında bir sakınca bulunmamak.
 • 2018 yılı KPSS P3 en az 70.
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
 • Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin Kamu Yönetimibölümünden mezun olmak.
 • M.E.B.’den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.

BAŞVURU ŞEKLİ

Gündoğmuş Belediye Başkanlığı personel alımı başvurusu 29 Ocak gününe kadar aşağıdaki evraklarla birlikte yapılacak. Gündoğmuş İlçesi, Fatih Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi No: 37 adresinde bulunan Gündoğmuş Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen ya da posta ile yapılacak başvurularda istenen belgeler şu şekilde;

 • İş Talep Formu
 • Nüfus cüzdanı veya kimlik kartı fotokopisi.
 • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.)
 • Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
 • KPSS sonuç belgesinin ÖSYM’nin sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı.
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı.
 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durum olmadığına dair beyanı.
 • 2 Fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak).
 • Yabancı okul mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.)

Başvurusu devam eden kamu ilanları için TIKLAYIN

KAMUBULTENİ.COM  | ANKARA