GSB'ye 500 Personel Alımı - İşte Şehirlere Göre Kontenjan Dağılımı

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na sözleşmeli yurt yönetim personeli alımı yapılacak. bakanlığın taşra teşkilatı yurt müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere 2020 KPSS B grubu puanları esas alınarak personel alınacağına yönelik duyuru geçtiğimiz günlerde ilan edilmiş ilgili duyuruda başvuruların 4 Ocak - 20 Ocak tarihlerinde gerçekleşeceği belirtilmişti.

GSB'ye 500 Personel Alımı - İşte Şehirlere Göre Kontenjan Dağılımı

Resmi duyuruda başvuruların online alınacağı belirtilerek, "Başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvurularını, 04 Ocak 2021 (10:00) - 20 Ocak 2021 (17:00) tarihlerinde basvuru.gsb.gov.tr adresi üzerinden “Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli Alımı Sınav Başvurusu Formu” nu doldurarak elektronik ortamda yapacaklardır." denildi. Başvuru yapacak adaylarda aranacak genel şartlar ve kontenjan dağılımı aşağıdaki gibi oldu:

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
3. Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak,
4. 2020 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,
5. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 65 yaşından büyük olmamak,
6. Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)
7. Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak,
8. Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
 Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.
 Adayların başvurunun son günü itibarıyla aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.