GSB Memur Alımı Başvuru Tarihleri ve Başvuru Koşulları

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik ve Spor Uzman Yardımcısı alımı için başvuru işlemleri 8 Şubat 2021 tarihinde başlayacak 15 Şubat 2021 tarihine kadar devam edecek.

GSB Memur Alımı Başvuru Tarihleri ve Başvuru Koşulları

8 Ocak 2021 tarihinde Resmi gazete'de yayımlanan ilanda, başvuru yapacak adaylarda aranacak genel şartların yanı sıra mezuniyetlere göre kontenjan dağılımı da yer almıştı. Buna göre başvuru yapacak adayların en az lisans mezunu olması gerektiği belirtilirken, mezuniyet şartıyla genel şartlar şu şekilde sıralandı: 

1-  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununun  48’inci  maddesinin  (A)  bendinde  yer  alan genel şartları taşımak.
2-  Üniversitelerin  en  az  dört  yıllık  lisans  eğitimi  veren  ve  yukarıda  yer  alan  tabloda belirtilen  öğrenim  dallarından  veya  bunlara  denkliği  Yükseköğretim  Kurulu  tarafından  kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.
3- Yarışma sınavının yapılacağı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak.
4-   ÖSYM   tarafından   2019   ve   2020   yıllarında   yapılan   Kamu   Personeli   Seçme Sınavlarında, yukarıda öğrenim dallarına göre belirlenen puan türlerinden en az 60 (altmış) puan almış olmak.
5- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak.
6- Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak.

KONTENJAN

Başvuru işlemleri, Gençlik ve Spor Bakanlığının resmi sayfasından (basvuru.gsb.gov.tr) Gençlik ve Spor Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı Başvuru Formunun doldurulmasıyla gerçekleşecek. Şahsen ya da posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecek. Başvuru süreciyle ilgili ayrıntılı bilgilendirmeye GSB'nin resmi sayfasından erişilebileceği gibi, başvuru sonuçları ve atama sürecine dair tüm ayrıntılar da yine ilgili sayfadan duyurulacak.