Göç İdaresi 13 Şehre Avukat Alımı Yapacak

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesine avukat alımı için ilan yayımlandı. 13 farklı şehirde çalıştırmak üzere yapılan avukat alımında başvuru bilgileri yazımızda.

Göç İdaresi 13 Şehre Avukat Alımı Yapacak

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü avukat alacak.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan duyuruda Avukat kadrosunda istihdam etmek üzere 17 kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 'nün merkez ve taşra teşkilatı bünyesinde istihdam etmek üzere yapılan memur alımında başvuru bilgileri yazımızda.

"Göç İdaresi Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında boş bulunan ve aşağıdaki tabloda görev yeri, adedi ve kadro derecesi yazılı toplam (17) adet avukat kadrosuna 11 Ekim 2013 tarihli ve 28792 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümleri uyarınca giriş (sözlü) sınavı ile avukat alınacaktı" ifadeleri ile yayımlanan kamu pesoneli alımı duyurusunda başvuru bilgilerine şu şekilde yer verildi:

BAŞVURU ŞARTLARI

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

2) Hukuk fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

3) Başvuru tarihinin son günü itibariyle geçerlilik süresi dolmamış Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden en az 75 puan almış olmak kaydıyla, yapılacak sıralamada en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere ayrı ayrı merkez ve il bazında ilan edilen boş kadro sayısının 5 (beş) katı aday arasına girmek (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da sınava çağrılırlar),

4) Başvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak

BAŞVURU

Başvuru, Genel Müdürlük www.goc.gov.tr internet adresinden temin edilecek başvuru formu doldurularak, istenilen belgeler ile birlikte elden veya posta yoluyla Genel Müdürlüğün Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No:4 Yenimahalle/ANKARA adresine yapılacaktır.

Başvuru tarihleri: 21-30 Aralık 2020