Giresun Üniversitesi Kura ile Personel Alımı Yapacak

Giresun Üniversitesi Rektörlüğü bağlı birimlerinde çalıştırılmak üzere İŞKUR üzerinden kura ve sözlü sınav sonucuna göre 3 personel alımı yapacak.

Giresun Üniversitesi Kura ile Personel Alımı Yapacak

Giresun Üniversitesi Kura ile Personel Alımı Yapacak

Giresun Üniversitesi personel alım duyurusu yayımladı. Kamu kariyer platformu üzerinden yayımlanan alım ilanına göre Giresun Üniversitesi Rektörlüğü bağlı birimlerinde çalıştırılmak üzere İŞKUR üzerinden kura ve sözlü sınav sonucuna göre 3 personel alımı yapacak. 

Başvurular İŞKUR üzerinden

Adaylar başvurularını 30 Eylül 2022 tarihine kadar https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresi üzerinden yapabilecekler. 

Başvuru şartları neler ? 

  • T.C vatandaşı olmak 
  • 18 yaşını tamamlamış olmak
  • Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak
  • Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak
  • Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.
  • Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak
  • Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek sağlık sorunu (Ruhsal ve fiziksel) olmamak.
  • Askerliğini yapmış olmak
  • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak. 
  • Başvurularda adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır. Son 6 aydır işgücü talebinin açık olduğu ilçede ikamet edenlerin başvuruları geçerli kabul edilecektir.

Alımlar kura ile olacak

Kura usulü ile işe alımlarda kura çekimi, mevzuatına uygun olarak noter huzurunda 07.10.2022 Cuma günü saat 10:30’da Üniversitenin Şehit Ömer Halisdemir Konferans salonunda yapılacaktır. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecektir.

Giresun Üniversitesi Kura ile Personel Alımı ilanının detaylarına ulaşmak için TIKLAYIN