Genelkurmay Başkanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığına Askeri Personel Alım İlanı Geldi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Bakanlığa, Genelkurmay Başkanlığına, Kara Kuvvetleri Komutanlığına ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığına askeri personel alımı yapılacak.

Genelkurmay Başkanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığına Askeri Personel Alım İlanı Geldi

Az önce yayımlanan ilanda Mili Savunma Bakanlığı 65 uzman yardımcısı alımı yapacağını duyurdu. Başvuruların 2021 ve 2022 KPSS ile yapılacağı alımlar için adayların, sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşını geçmemiş olması gerekiyor.

Her adayın sadece bir tercih hakkı bulunan başvuru ile ilgili detaylar belli oldu. Uzman yardımcısı kadrosu için başvuruları kabul edilen adaylar sınava girecek.

Başvuru Genel Şartları

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartları taşımak,

b) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak,

c) Aşağıda bulunan Tablo-2’de yer alan her bir kadro unvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak,

ç) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d) 2021 ve 2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS), nitelik tablosunda belirtilen ilgili puan türlerinden taban puanı almış olmak,

e) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan YDS/e-YDS veya Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Eşdeğerliği kabul edilen veya uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil sınavlarından, nitelik tablosunda belirtilen puanı almış olmak, (uluslararası geçerliliği bulunan belgeyi başvuru sistemine yüklemek)

f) Her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmamış olmak, (Silahlı Kuvvetler Uzman Yardımcısı Kadroları için geçerlidir.)

g) Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenen belge ve bilgileri vermiş bulunmak,

Sınava Başvuru Tarihi ve Şekli

Milli Savunma Bakanlığı tarafından uzman yardımcılığı için sınav başvuru süresi 1 ay olarak belirtildi. 27 Ekim 2022 (bugün) başlayan başvurular 27 Kasım 20222 tarihinde sona erecek. Adaylar başvurularını çevirimiçi olarak https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden yapabilecek. sınava, alınacak personel sayısının 4 katı kadar aday alınacaktır.

Sınav Konuları ve Değerlendirmeler

a) Giriş Sınav Komisyonu tarafından adaylar;

(1) Bilgi düzeyi (Temin alanı ile ilgili sorulan sorulara, MSB mevzuatına, TSK mevzuatına, uluslararası hukuka, Anayasa ve idare hukukuna ilişkin bilgi düzeyi)

(2) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

(3) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

(4) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

(5) Genel yetenek ve genel kültürü,

(6) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir. (1) bendi için elli puan, (2) (3) (4) (5) (6) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan)

b) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması gerekir.

c) Değerlendirme neticesinde her unvan için asil ve yedek liste ayrı ayrı belirlenecektir.

Alım Yapılacak Kadrolar ve Nitelikler

BAŞVURU SAYFASINA GİTMEK İÇİN TIKLAYIN

KAMU İLANLARI VE MEMUR ALIMLARINDAN ANLIK OLARAK HABERDAR OLMAK İÇİN UYGULAMAMIZI İNDİRİN.

 

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZI TAKİP EDEREK TÜM İLANLARDAN ANINDA HABERDAR OLUN!

 /  /