Gençlik ve Spor Bakanlığı'na 350 Sözleşmeli Personel Alımı Yapılacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na sözleşmeli spor uzmanı ve antrenör alımı yapılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na 350 Sözleşmeli Personel Alımı Yapılacak

GSB'nin resmi sayfası ve BİK tarafından yayımlanan duyuruda, GSB sözleşmeli personel alımı için başvuruların 31 Ağustos'ta başlayacağı ve Cumhurbaşkanlığı Kariyer sayfası üzerinden alınacağı belirtilirken, başvuru yapmak isteyen adayların başvuru genel ve özel şartlarını dikkatle incelemesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Duyuruda başvurularla ilgili , "Başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvurularını, 31 Ağustos (10:00) - 13 Eylül 2021 (17:00) tarihlerinde Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır.Adaylar III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER başlığında belirtilen belgelerini başvuru sisteminde belirtilen yerlere “.jpeg veya .pdf formatında” yükleyeceklerdir.Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır.Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan, posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.Adaylar, başvuru şartlarını taşıdığı farklı pozisyonlardan sadece biri için başvuru yapabileceklerdir. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır." ifadeleri yer aldı.

GSB 350 Personel Alımı Başvuru Genel ve Özel Şartları

Genel Şartlar

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 60 yaşından büyük olmamak,

Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)

Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

Olimpiyat veya paralimpik ya da deaflimpik oyunlarında sporcu olarak ilk üç dereceye girmiş olmak ve/veya Dünya şampiyonalarında olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında sporcu olarak ilk üç dereceye girmiş olmak ve/veya Avrupa şampiyonalarında olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında sporcu olarak ilk üç dereceye girmiş olmak ve/veya olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında en az 15 defa milli sporcu olmak ve/veya olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında son beş yıl içinde en az 7 defa uluslararası yarışmalarda milli takım antrenörü olarak fiilen görev yapmış olmak,

Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

 B- Özel Şartlar

Antrenör pozisyonları için;
a) Başvuru yapacağı pozisyona uygun ve ek-1 sayılı listede belirtilen branşta en az temel antrenörlük (ikinci kademe) düzeyinde antrenörlük belgesine sahip olmak,

Adayların başvurunun son günü itibarıyla aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.

En az temel antrenörlük (ikinci kademe) düzeyinde antrenörlük belgesinin başvuru yapılacak pozisyona ve branşa uygun olması gerekmektedir.

Adayların antrenörlük ve millilik ile ilgili bilgilerinin tespitinde spor bilgi sistemi verileri esas alınacaktır. Adayların başvuru öncesinde antrenörlük ve millilik bilgilerinin doğruluğunu kontrol etmeleri, eksik veya hatalı bilgi tespit etmeleri halinde ilgili federasyonlara müracaat ederek bilgilerini spor bilgi sisteminden düzelttirmeleri gerekmektedir.

Başvuru sırasında gerekli belgeler, ek dosyalar ve diğer ayrıntılara bakanlığın resmi sayfasından erişim sağlanabilir.