Gençlik ve Spor Bakanlığı KPSS Şartsız 239 Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 239 sözleşmeli antrenör alımı yapılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı KPSS Şartsız 239 Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı Millilik kapsamında 239 sözleşmeli antrenör alımı yapıyor. Başvuruları aktif olarak devam eden kadrolar için herhangi bir KPSS şartı aranmazken başvuru yapabilmek için 60 yaşından küçük olmak gerekiyor.

Toplamda 29 farklı branşta 71 ilde alımlar gerçekleştirilecektir.

Başvuru Genel Şartları Nelerdir?

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

2. 6 Ocak 2023 itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, 60 yaşından büyük olmamak,

3. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)

4. Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

5. Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşme esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesi feshedilenler veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshedenlerin, sözleşme fesih tarihinin üzerinden bir yıl geçmiş olmak,

6. İşini sürekli yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,

7. Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

8. Arşiv araştırması olumlu olmak.

9. Olimpiyat veya paralimpik ya da deaflimpik oyunlarında sporcu olarak ilk üç dereceye girmiş olmak ve/veya Dünya şampiyonalarında olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında sporcu olarak ilk üç dereceye girmiş olmak ve/veya Avrupa şampiyonalarında olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında sporcu olarak ilk üç dereceye girmiş olmak ve/veya olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında en az 15 defa milli sporcu olmak ve/veya olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında son beş yıl içinde en az 7 defa uluslararası yarışmalarda milli takım antrenörü olarak fiilen görev yapmış olmak,

10. Başvuru yapacağı pozisyona uygun ve belirtilen branşta en az temel antrenörlük (ikinci kademe) düzeyinde antrenörlük belgesine sahip olmak,

Başvuru Tarihi ve Şekli

26 Aralık 2022’da başlayana başvurular 6 Ocak 2023 saat 17.00’ye kadar devam edecektir. Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden yapabilecek.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Adayların başvuru yapılan branş ve il için istenilen aşağıda belirtilen belgeleri (çift taraflı belgeler önlü ve arkalı olarak) sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

1. Son altı ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf,

2. Olimpiyat veya paralimpik ya da deaflimpik oyunlarında sporcu olarak ilk üç dereceye girdiğini ve/veya Dünya şampiyonalarında olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında sporcu olarak ilk üç dereceye girdiğini ve/veya Avrupa şampiyonalarında olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında sporcu olarak ilk üç dereceye girdiğini ve/veya olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında en az 15 defa milli sporcu olduğunu gösteren ve Spor Bilgi Sistemi üzerinden alınmış millilik belgeleri,

3. Olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında son beş yıl içinde en az 7 defa uluslararası yarışmalarda milli takım antrenörü olarak fiilen görev yaptığını gösterir federasyon onaylı belge,

4. Başvuru yapacağı pozisyona uygun ve belirtilen branşta en az temel antrenörlük (ikinci kademe) düzeyinde antrenörlük belgesi,

5. Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurdukları ile ilgili önceki kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesi.

İLANIN TÜM DETAYLARI VE İLLERE GÖRE KADRO DAĞILIMI İÇİN TIKLAYIN

KAMU İLANLARI VE MEMUR ALIMLARINDAN ANLIK OLARAK HABERDAR OLMAK İÇİN UYGULAMAMIZI İNDİRİN.

 

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZI TAKİP EDEREK TÜM İLANLARDAN ANINDA HABERDAR OLUN!

 /  /