Gelir İdaresi Başkanlığı Sözleşmeli Personel Alımı Başvuruları Sürüyor

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın sözleşmeli personel alımı için 5 Nisan 2021 tairhinde başlayan başvluru işlemleri devam ediyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı Sözleşmeli Personel Alımı Başvuruları Sürüyor

Gelir İdaresi Başkanlığı'na sınavla, 58 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapılacağı geçtiğimiz günlerde açıklanmış, ilgili alım için başvuruların 5 Nisan'da başlayacağı, 16 Nisan'da saat 17.30'da sona ereceği vurgulanmıştı. Sözleşmeli bilişim personeli alımı başvurularıyla ilgili, "Başvurular; 5 Nisan 2021 Pazartesi günü başlayıp, 16 Nisan 2021 Cuma günü saat 17.30'da sona erecektir.Başvurular; adayların http://sinav.gib.gov.tr adresindeki “Online Sınav Sistemi”ne kayıt olarak, sistemde yer alan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle  yapılacaktır. Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar internet sitesinde yer almaktadır.Adaylar başvuru sırasında ilanda belirtilen pozisyonlardan sadece 1 (bir) tanesini tercih edebileceklerdir.Sınav başvurusunda istenilecek belgeler; eğitim durumunu gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği, daha önce başka bir yerde çalışmış olanların çalıştıkları yerlerden alacakları hizmet belgeleri, ilgili pozisyona dair özel bilgi ve ihtisası bulunduğuna dair belgeler olup, adayların elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek diğer aksaklıkları göz önüne alarak, başvurularını son güne bırakmamaları uygun olacaktır." ifadelerine yer verilen açıklamada, başvuru yapacak adaylarda aranacak genel ve özel şartlar ile kontenjan dağılımı da yer aldı.

Gelir İdaresi Başkanlığı sözleşmeli bilişim personeli alımı için başvuru yapacak adaylarda aranacak genel ve özel şartlar şu şekilde sıralandı: 

Genel Şartlar
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
- Yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde eğitim veren fakülte veya bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
- Süresi içinde başvuru yapmış olmak

Özel Şartlar
- Yazılım Koordinatörü pozisyonu için;
 Yazılım tasarımı ve geliştirilmesi konularında, 20.000 (yirmi bin) ve üzerinde bilgisayar kullanıcısı olan Kamu Kurumu veya en az 3.000 (üç bin) iç veya 5.000 (beş bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektörde, yazılım projelerinin gerçekleştirilmesi ve yönetimi konusunda en az 5 (beş) yıllık tecrübeye sahip olmak ve bu ölçekteki bir bilgi teknolojileri biriminde kurum çalışanı veya danışman personel olarak en az 5 (beş) yıl çalıştığını belgelemek,
 Visio, Enterprise Architect, Rational Rose, Draw.io gibi yazılım araçlarından biri ile yazılım modelleme (UML) konusunda tecrübe sahibi olmak,
 ITIL konusunda tecrübe sahibi olmak,
 TFS ve/veya JIRA, Redmine vb. araçlar üzerinde tecrübe sahibi olmak,
 Agile veya SCRUM yönetim metodolojileri konusunda tecrübe ve/veya sertifika sahibi olmak,
 Yazılım test teknikleri (unit test, ui test vb.) ve metodolojileri konusunda tecrübe sahibi olmak,
 Vergi uygulamaları, Finans, Muhasebe ve e-Belge (e-Fatura, e-İrsaliye, e-Defter vb.) yazılım alanlarından en az birinde tecrübeye sahip olmak.

- Kıdemli Yazılımcı pozisyonu için;
 Yazılım tasarımı ve geliştirilmesi konularında, 20.000 (yirmi bin) ve üzerinde bilgisayar kullanıcısı olan Kamu Kurumu veya en az 3.000 (üç bin) iç veya 5.000 (beş bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektörde, yazılım projelerinin gerçekleştirilmesi ve yönetimi konusunda en az 5 (beş) yıllık tecrübeye sahip olmak ve bu ölçekteki bir bilgi teknolojileri biriminde kurum çalışanı veya danışman personel olarak en az 5 (beş) yıl çalıştığını belgelemek,
 Yazılım gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarımı ve geliştirilmesinde tecrübe sahibi olmak,
 İyi derecede JAVA bilgisine sahip olmak, tercihen PostgreSQL, Sybase vb. kurumsal veri tabanı sistemlerinde tecrübe sahibi olmak,
 Kurumsal uygulama yaşam döngüsüne hakim ve uygulama geliştirme tecrübesine sahip olmak,
 Yazılım test teknikleri ve metodolojileri konusunda tecrübe sahibi olmak,
 Sürekli Entegrasyon/Sürekli Dağıtım (Devops) konularında tecrübe sahibi olmak,
 Vergi uygulamaları, Finans, Muhasebe ve e-Belge (e-Fatura, e-İrsaliye, e-Defter vb.) yazılım alanlarından en az birinde tecrübeye sahip olmak,
 Geniş ölçekli çok katmanlı (web tabanlı) uygulama geliştirme, Web Servisleri (SOAP, REST) teknolojilerin kullanımı ve yazımı konularında tecrübe sahibi olmak, servis yönetim araçlarından en az birini kullanmış olmak,
 TFS ve/veya JIRA, Redmine vb. araçlar konusunda tecrübe sahibi olmak,
 Versiyonlama araçları (GIT, TFS) konusunda tecrübe sahibi olmak,
 İyi derecede Spring altyapı tecrübesine sahip olmak,
 CI/CD konularına ve ilgili teknolojilerine hakim olmak,
 Web tabanlı (çok katmanlı) uygulama geliştirme konusunda, XML, HTML, Javascript konularında tecrübeye sahip olmak,
 J2EE platformuna hâkim ve tecrübeye sahip olmak,
 Object Oriented ve Service Oriented konularına hakim ve tecrübeye sahip olmak,
 İlişkisel veri tabanlarında ve “SP, Function, Triger, Transaction” konularında tecrübeye sahip olmak.

- Uzman Yazılımcı pozisyonu için;
 Yazılım tasarımı ve geliştirilmesi konularında, 20.000 (yirmi bin) ve üzerinde bilgisayar kullanıcısı olan Kamu Kurumu veya en az 3.000 (üç bin) iç veya 5.000 (beş bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektörde, yazılım projelerinin gerçekleştirilmesi ve yönetimi konusunda en az 3 (üç) yıllık tecrübeye sahip olmak ve bu ölçekteki bir bilgi teknolojileri biriminde kurum çalışanı veya danışman personel olarak en az 3 (üç) yıl çalıştığını belgelemek,
 Yazılım gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım ve geliştirilmesinde tecrübe sahibi olmak,
 Tercihen, PostgreSQL, Sybase vb. kurumsal veri tabanı sistemlerinde en az 3 (üç) yıllık tecrübe sahibi olmak,
 Kurumsal uygulama yaşam döngüsüne hâkim ve uygulama geliştirme tecrübesine sahip olmak,
 Yazılım test teknikleri ve metodolojileri konusunda tecrübeli olmak,
 Sürekli Entegrasyon/Sürekli Dağıtım (Devops) konularında tecrübe sahibi olmak,
 Visio, Enterprise Architect, Rational Rose, Draw.io gibi yazılım araçlarından biri ile iş süreç modelleme konusunda tecrübe sahibi olmak,
 Geniş ölçekli çok katmanlı (web tabanlı) uygulama geliştirme, Web Servisleri (SOAP, REST) teknolojilerin kullanımı ve yazımı konularında tecrübe sahibi olmak, servis yönetim araçlarından en az birini kullanmış olmak,
 Vergi uygulamaları, Finans, Muhasebe ve e-Belge (e-Fatura, e-İrsaliye, e-Defter vb.) yazılım alanlarından en az birinde tecrübeye sahip olmak,
 Versiyonlama araçları (GIT, TFS) konusunda tecrübe sahibi olmak,
 İyi derecede JAVA bilgisi ve bu kapsamda tecrübe sahibi olmak,
 İyi derecede Spring altyapı bilgisi ve bu kapsamda tecrübe sahibi olmak,
 Web tabanlı (çok katmanlı) uygulama geliştirme konusunda, XML, HTML, Javascript konularında deneyimli olmak,
 J2EE platformuna hakim ve bu kapsamda tecrübe sahibi olmak,
 Object Oriented ve Service Oriented konularına hakim ve tecrübe sahibi olmak,
 İlişkisel veri tabanı yönetim tecrübesi olan ve “SP, Function, Triger, Transaction” konularında tecrübeye sahip olmak.

- Yazılımcı Kademe 1 pozisyonu için;
 Yazılım tasarımı ve geliştirilmesi konularında, 20.000 (yirmi bin) ve üzerinde bilgisayar kullanıcısı olan Kamu Kurumu veya en az 3.000 (üç bin) iç veya 5.000 (beş bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektörde, yazılım projelerinin gerçekleştirilmesi ve yönetimi konusunda en az 1 (bir) yıllık tecrübeye sahip olmak ve bu ölçekteki bir bilgi teknolojileri biriminde kurum çalışanı veya danışman personel olarak en az 1 (bir) yıl çalıştığını belgelemek,
 Yazılım gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım ve geliştirilmesinde tecrübe sahibi olmak,
 Tercihen, PostgreSQL, Sybase vb. kurumsal veri tabanı sistemlerinde en az 1 (bir) yıllık tecrübe sahibi olmak,
 Kurumsal uygulama yaşam döngüsüne hâkim ve uygulama geliştirme tecrübesine sahip olmak,
 Yazılım test teknikleri ve metodolojileri konusunda tecrübeli olmak,
 Sürekli Entegrasyon/Sürekli Dağıtım (Devops) konularında tecrübe sahibi olmak,
 Visio, Enterprise Architect, Rational Rose, Draw.io gibi yazılım araçlarından biri ile iş süreç modelleme konusunda tecrübe sahibi olmak,
 Geniş ölçekli çok katmanlı (web tabanlı) uygulama geliştirme, Web Servisleri (SOAP, REST) teknolojilerin kullanımı ve yazımı konularında tecrübe sahibi olmak, servis yönetim araçlarından en az birini kullanmış olmak,
 Vergi uygulamaları, Finans, Muhasebe ve e-Belge (e-Fatura, e-İrsaliye, e-Defter vb.) yazılım alanlarından en az birinde tecrübeye sahip olmak,
 Versiyonlama araçları (GIT, TFS) konusunda tecrübe sahibi olmak,
 İyi derecede JAVA bilgisi ve bu kapsamda tecrübe sahibi olmak,
 İyi derecede Spring altyapı bilgisi ve bu kapsamda tecrübe sahibi olmak,
 Web tabanlı (çok katmanlı) uygulama geliştirme konusunda, XML, HTML, Javascript konularında deneyimli olmak,
 J2EE platformuna hakim ve bu kapsamda tecrübe sahibi olmak,
 Object Oriented ve Service Oriented konularına hakim ve tecrübe sahibi olmak,
 İlişkisel veri tabanı yönetim tecrübesi olan ve “SP, Function, Triger, Transaction” konularında tecrübeye sahip olmak.

- Yazılımcı Kademe 2 pozisyonu için;
 Yazılım tasarımı ve geliştirilmesi konularında, 20.000 (yirmi bin) ve üzerinde bilgisayar kullanıcısı olan Kamu Kurumu veya en az 3.000 (üç bin) iç veya 5.000 (beş bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektörde, yazılım projelerinin gerçekleştirilmesi ve yönetimi konusunda en az 2 (iki) yıllık tecrübeye sahip olmak ve bu ölçekteki bir bilgi  teknolojileri biriminde kurum çalışanı veya danışman personel olarak en az 2 (iki) yıl çalıştığını belgelemek,
 Yazılım gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım ve geliştirilmesinde tecrübe sahibi olmak,
 Tercihen, PostgreSQL, Sybase vb. kurumsal veri tabanı sistemlerinde en az 2 (iki) yıllık tecrübe sahibi olmak,
 Kurumsal uygulama yaşam döngüsüne hâkim ve uygulama geliştirme tecrübesine sahip olmak,
 Yazılım test teknikleri ve metodolojileri konusunda tecrübeli olmak,
 Sürekli Entegrasyon/Sürekli Dağıtım (Devops) konularında tecrübe sahibi olmak,
 Visio, Enterprise Architect, Rational Rose, Draw.io gibi yazılım araçlarından biri ile iş süreç modelleme konusunda tecrübe sahibi olmak,
 Geniş ölçekli çok katmanlı (web tabanlı) uygulama geliştirme, Web Servisleri (SOAP, REST) teknolojilerin kullanımı ve yazımı konularında tecrübe sahibi olmak, servis yönetim araçlarından en az birini kullanmış olmak,
 Vergi uygulamaları, Finans, Muhasebe ve e-Belge (e-Fatura, e-İrsaliye, e-Defter vb.) yazılım alanlarından en az birinde tecrübeye sahip olmak,
 Versiyonlama araçları (GIT, TFS) konusunda tecrübe sahibi olmak,
 İyi derecede JAVA bilgisi ve bu kapsamda tecrübe sahibi olmak,
 İyi derecede Spring altyapı bilgisi ve bu kapsamda tecrübe sahibi olmak,
 Web tabanlı (çok katmanlı) uygulama geliştirme konusunda, XML, HTML, Javascript konularında deneyimli olmak,
 J2EE platformuna hakim ve bu kapsamda tecrübe sahibi olmak,
 Object Oriented ve Service Oriented konularına hakim ve tecrübe sahibi olmak,
 İlişkisel veri tabanı yönetim tecrübesi olan ve “SP, Function, Triger, Transaction” konularında tecrübeye sahip olmak.

- Kıdemli Bilişim Ağları Mimarı pozisyonu için;
 Tercihen aşağıdaki Sertifika/Belgelerden en az üç tanesine sahip olmak,

 Cisco Certified Network Professional CCNP
 Cisco Certified Security Professional CCSP
 Cisco Certified Network Associate CCNA
 Cisco Certified Design Associate CCDA
 Cisco Firewall Specialist CFS
 Cisco Information Security Specialist CINSS
 Cisco IPS Specialist CSIPSS
 Cisco IOS Security Specialist
 Checkpoint CCSE
 Checkpoint CCSA

TÜM AYRINTILAR İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.