Gelir İdaresi Başkanlığı 78 Şehre 1000 Memur Alımı Başvurusu Başladı (GİB Gelir Uzman Yardımcılığı)

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda 78 şehirde istihdam etmek üzere gelir uzman yardımcısı alımı yapılacağına yer verildi. İlana başvurular bugün alınmaya başladı. İşte başvuru bilgileri.

Gelir İdaresi Başkanlığı 78 Şehre 1000 Memur Alımı Başvurusu Başladı (GİB Gelir Uzman Yardımcılığı)

Gelir İdaresi 1000 memur alımı başvurusu başladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda gelir uzman yardımcısı kadrosunda istihdam etmek üzere kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. 78 farklı şehre yapılan personel alımı için başvurular bugün başladı. İnternet üzerinden yapılan personel alımı başvurularının detayları yazımızda.

SINAV YAPILACAK

İlana başvuru yapanlar Aralık ayında sınava alınacak. Sınav konuları ise şu şekilde:

- Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.
- Giriş sınavının yazılı bölümü test usulü gerçekleştirilecek olup, sınav konularına aşağıda yer verilmiştir.

Atatürk ilkeleri ve inkılap Tarihi;
Hukuk Grubu; Anayasa Hukuku, idare Hukuku ve Ġdari Yargı Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Genel Hükümler-ġirketler-Kıymetli Evrak), icra ve iflas Hukuku (Genel Hükümler).
İktisat Grubu; Makro Ġktisat, Mikro Ġktisat, Uluslararası şktisat, işletme iktisadı, Uluslararası Ekonomik iliikiler ve Kuruluşlar.
Maliye Grubu; Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları.
Muhasebe Grubu; Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, ġirketler Muhasebesi, Mali Tablolar Analizi, Ticari Hesap.

ALIM YAPILAN ŞEHİRLER

BAŞVURU ŞARTLARI

İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki başvuru şartlarını taşıması gerekmektedir:

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

- En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiĢ olmak,

- 01.01.2020 tarihi itibarıyla otuz beş yaĢını doldurmamış olmak (01.01.1985 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuĢ olmak),

- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,

- ÖSYM tarafından 2019 ve 2020 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının KPSS (A) P48 türünden 70 ve üzeri puan almıĢ olmak,

- Süresi içinde başvuru yapmış olmak.

BAŞVURULAR BUGÜN BAŞLADI

Hazine ve Maliye Bakanlığı kamu personeli alımı başvurusu internet üzerinden bugün alınmaya başlandı. Başvurular 20 Kasım Cuma gününe kadar yapılacak. İlana müracaat etmek isteyen adayların aşağıdaki sayfaya gitmesi gerekmektedir.

http://sinav.gib.gov.tr

Linki kopyalayıp yeni sekmede açın ve müracaatınızı yapın. Siz hangi şehre başvuru yapacaksınız? Aşağıdaki yorum kısmından yazarak ilana başvuru yapacak diğer adaylarla bilgi alış verişinde bulunabilirsiniz.

Giriş sınavının yazılı bölümü 12 Aralık 2020 Cumartesi günü saat 10.00'da Ankara'da yapılacaktır. İlan metni için TIKLAYIN

Bilgi alış verişi için TIKLAYIN