Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesine Büro Memuru, Kütüphaneci , Mühendis ve Tekniker Alımı Yapılacak

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ne büro memuru, kütüphaneci, destek personeli, tekniker, mimar, mühendis ve teknisyen alımı için başvuru işlemleri devam ediyor.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesine Büro Memuru, Kütüphaneci , Mühendis ve Tekniker Alımı Yapılacak

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ne büro memuru, kütüphaneci, destek personeli, tekniker, mimar, mühendis ve teknisyen alımı yapılacağına dair duyuru 28 Şubat 2020 tarihinde yayımlanmıştı.

BEKÇİ, POLİS,ASKERİ PERSONEL ALIMI, İLKOKUL MEZUNLARI İÇİN İŞ FIRSATLARI VE DAHA FAZLA HABERİ TAKİP ETMEK İÇİN TIKLA.

Söz konusu duyuruda personel alımı için başvuru yapmak isteyen adayların başvuru genel ve özel şartlarını dikkatle incelemesi gerektiğine dikkat çekilmiş; resmi duyuruda , "Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara" göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2018 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın, programcı kadrosu için ise yönetmeliğin ek 2'nci maddesinin (c) fıkrası gereğince KPSS(B) grubu puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puan alan adaydan başlamak suretiyle ilan edilen kadronun 10 katına kadar aday arasından yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre sıralama yapılacaktır. Sınav tarihi, yeri, saati ve şekli ilan tarihi bitiminden sonra internet sayfamızda duyurulacaktır" ifadelerine yer verildi.

İlgili alıma başvuru yapmak isteyen adaylarda aranan nitelikler ve kontenjan dağılımı ise aşağıdaki gibi oldu: 

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

1 - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2 - Belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartlan taşımak,
3 - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile çalışmaya ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engeli bulunmamak,
4 - Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak,
5 - Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.
6 - Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
7 - Daha önceden herhangi bir kurumda çalışırken iş akdi fesih edilenlerle, kendi isteği ile görevinden istifa edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Başvurular , Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi resmi internet sayfasından temin edilecek başvuru formu ve diğer belgelerle birlikte üniversitenin personel dairesine şahsen yapılacak. Başvuru sırasında gerekli belgeler ve diğer detaylara resmi sayfadan erişim sağlanabilecek.