Form Yayımlandı: En Az Lise Mezunu Zabıta Memur Alımı Başvurusu Başladı

En az lise mezunu zabıta memuru alımı için başvurular bugün başladı. Bağcılar Belediye Başkanlığı başvuru formunu yayımladı. İşte başvuru detayları.

Form Yayımlandı: En Az Lise Mezunu Zabıta Memur Alımı Başvurusu Başladı

Başvuru formu yayımlandı: Zabıta memuru alımı başvurusu başladı.

Bağcılar Belediye Başkanlığı tarafından geçtiğimiz hafta yayımlanan zabıta memuru alımına başvurular başladı. Kasım ayında yayımladığı ilanında 40 zabıta memuru alımı yapacağını duyuran Bağcılar Belediyesi, söz konusu ilana başvuruların 3 Aralık günü başlayacağını ve başvuru formunun 3 Aralık günü yayımlanacağını belirtmişti. Biz de Kamubulteni.com olarak ilan başvurur detaylarını, başvuru şeklini ve başvuru formunu adaylarla paylaşıyoruz.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

 • Türk vatandaşı olmak. 
 • Kamu haklarından mahrum  bulunmamak. 
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;  kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak. 
 • Güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.  
 • Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması,
 • Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

ALIM YAPILAN KADROLAR VE BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

Kadro Unvanı

Adedi

Niteliği

Kpss Puanı

Zabıta

Memuru

3

Herhangi bir Lisans

programından mezun olmak.

KPSS P3

En az

60 puan

3 Zabıta

Memuru

3

Ekonomi, İktisat, İşletme-Ekonomi, İşletme-İktisat, İşletme,

İşletmecilik, İşletme Yönetimi, Muhasebe-Finansman,

Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi,

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İnsan Kaynakları Yönetimi,

Maliye, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi,

Yerel Yönetimler, Bilgi ve Belge Yönetimi, Acil Yardım ve Afet Yönetimi

lisans programlarının birinden mezun olmak.

KPSS P3

En az

60 puan

2 Zabıta

Memuru

2

Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Halkla İlişkiler ve

Reklamcılık, İletişim, İletişim Bilimleri, İletişim Tasarımı Medya,

İletişim Tasarım Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri, Yönetim Bilimleri,

İnsan ve Toplum Bilimleri, lisans programlarının birinden mezun olmak. 

KPSS P3

En az

60 puan

2 Zabıta

Memuru

2

Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği,

Matematik, Matematik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik

Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği,

Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği,

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri lisans programlarının

birinden mezun olmak.

KPSS P3

En az

60 puan

10 Zabıta

Memuru

10

 Herhangi bir önlisans

programından mezun olmak.

KPSS P93En az

60 puan

20 Zabıta

Memuru

20

Ortaöğretim kurumlarından (lise veya dengi okul) mezun olmak.

KPSS P94

En az

60

puan

BAŞVURU ŞEKLİ

İlana başvurular aşağıdaki evraklarla birlikte Belediye Başkanlığının İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır. Son başvuru 7 Aralık 2018.

 • Başvuru Formu,
 • Kimlik Kartı fotokopisi,
 • Mezuniyet Belgesi aslı (Noter onaylı örneği olabilir) ile Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
 • KPSS sonuç Çıktısı,
 • Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı (Noter onaylı örneği olabilir) ve  Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi, (1 adet)
 •  Görevini devamlı olarak yapmaya engel durumu olmadığına dair beyan,
 • 2 adet vesikalık fotoğraf,
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı.

Başvuru Formu İçin [Tıklayınız]

Sağlık Beyanı İçin [Tıklayınız]

YENİ MEMUR, ZABITA, KAMU PERSONELİ, POLİS VE ASKER ALIMLARINDAN BİLDİRİM ALARAK HABERDAR OLMAK İÇİN;

Android uygulamamızı ücretsiz indirmek için >>>> TIKLAYIN

İOS uygulamasını ücretsiz indirmek için >>>> TIKLAYIN

Kamubulteni.com | Ankara