Form Yayımlandı: Adalet Bakanlığı 1099 İcra Katibi Alımı Başvurusu Başladı

Adalet Bakanlığı en az lise mezunu adaylar arasından kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. 1099 icra katibi alımı için yayımlanan ilana başvurular başladı. Başvuru detayları ve ilan şartları haberimizde.

Form Yayımlandı: Adalet Bakanlığı 1099 İcra Katibi Alımı Başvurusu Başladı

Adalet Bakanlığı icra katibi alıyor.

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından bir ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanda en az lise mezunu adaylar arasından 1099 icra katibi alımı yapılacağına yer verildi. Yayımlanan ilana başvurular bugün başladı. 

Biz de kamubulteni.com olarak bu haberimide İcra katibi alımına başvuru yapacak adaylar için  başvuru şartlarına ve başvuru detaylarına yer verdik.

BAŞVURU ŞARTLARI

İcra katibi alımına başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir:

 • Türk vatandaşı olmak,
 • Merkezi sınavın (KPSS-2018) yapıldığı 2018 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01/01/1983 ve sonrası doğumlu olanlar),
 • KPSS-2018’da lisans mezunları için KPSSP-3, önlisans mezunları için KPSSP-93, ortaöğretim mezunları için KPSSP-94 puan türünden en az 70 puan almış olmak,
 • Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
 • Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • En az lise veya dengi okul mezunu olup, örgün öğretim yoluyla verilen daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak,
 • Uygulama sınavında ve sözlü sınavda başarılı olmak

BAŞVURU ŞEKLİ

İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki evrakları 16 Temmuz 2019 tarihine kadar kendisine en yakın adliyeye götürerek teslim etmesi gerekmektedir. Bulunduğunuz ilin adliyesinden başka şehre de başvuru yapabilirsiniz.

BAŞVURU ESNASINDA İSTENEN EVRAKLAR

İlana başvurular aşağıdaki evraklarla birlikte adliyelere şahsen yapılacak.

 • İcra kâtipliği sınavı başvuru formu,(İcra Kâtipliği Sınavı Başvuru Formu için Tıklayın)
 • Diploma veya mezuniyet belgesinin ya da öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesinin aslı, kurumca veya belgenin verildiği yer yükseköğretim kurumunca onaylanmış örneği,
 • KPSS-2018 sınav sonuç belgesi,
 • Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarı ile tamamladığına ilişkin belge veya Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslardan alınmış daktilo veya bilgisayar sertifikası (Örgün eğitim veren fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.) ile birlikte sınavı yapacak adalet komisyonu başkanlıklarına veya sınav evrakının ilgili sınavı yapacak adalet komisyonuna gönderilmesi için herhangi bir adalet komisyonu başkanlığına müracaat edeceklerdir.

ALIM YAPILACAK YERLER VE SAYI DAĞILIMI

Sınav İzni Verilen Mahaller İçin Tıklayın

İCRA KATİPLİĞİNE  BAŞVURU YAPACAK ADAYLAR BU SAYFADA

Kadın-erkek diğer icra katibi adaylarla bilgi alış verişi için  TIKLA

BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDIĞINDA VE MÜLAKAT SÜRECİNDEN ANBEAN  HABERDAR OLMAK İÇİN MOBİL UYGULAMAMIZI İNDİRİN

Android için >>>> TIKLAYIN

İOS için >>>> TIKLAYIN