Fırat Üniversitesi, 50 KPSS ile En Az Lise Mezunu Personel Alımı Yapıyor

Fırat Üniversitesi bünyesine en az lise mezunları arasından personel alımı yapılacak. 50 KPSS puanı ile mülakatsız yapılacak kamu personeli alımında başvuru detayları haberimizde.

Fırat Üniversitesi, 50 KPSS ile En Az Lise Mezunu Personel Alımı Yapıyor

Fırat Üniversitesi personel alımı yapıyor.

Elazığ Fırat Üniversitesi tarafından bir duyuru yayımlandı. Resmi Gazete 'nin bugünkü sayısında yayımlanan duyuruda farklı kadrolara personel alımı yapılacağına yer verildi.

657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca, Üniversite Hastanesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Veteriner Fakültesine bağlı Hayvan Hastanesinde görevlendirilmek üzere yapılacak personel alımında başvuru detayları şu şekilde:

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlana başvuru yapacaklarda aranan genel şartlar şu şekilde:

- Türk Vatandaşı olmak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

- Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

- 657 sayılı Kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,

- Herhangi bir Kurumda 4/B sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden; hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç, sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren en az bir yıl geçmiş olmak.

- 2018 KPSS (B gurubu) sınavına girmiş olmak.

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 

ALIM YAPILAN KADROLAR

Fırat Üniversitesi personel alımı kadroları ve başvuru özel şartları şu şekilde:

BAŞVURU

İlana başvurular internet üzerinden başladı. Başvuru yapmak isteyenlerin https://basvuru.firat.edu.tr adresinden müracaatını yapması gerekmektedir. Başvurular 15 gün boyunca alınacak.

Başvuruda istenen belgeler şu şekilde:

- Öğrenim belgesi (Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi veya e-devletten indirilecek mezun belgesi)

- KPSS sonuç belgesi (ÖSYM Sorgulama Kodu Belirgin Olacaktır)

- Nüfus cüzdanı fotokopisi

- Fotoğraf

- Görev/Hizmet belgesi (Sadece mesleki deneyim şartı olan kadrolara başvuran adaylardan istenmektedir.