Eyüpsultan Belediyesi'ne Kadın-Erkek Zabıta Alınacak! Dikkat Başvurular Sona Eriyor

Eyüpsultan Belediye Başkanlığı Zabıta Memuru alımı yapıyor. Kadın-Erkek kontenjan dağılımı geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı, başvuru işlemleri sona eriyor.

Eyüpsultan Belediyesi'ne Kadın-Erkek Zabıta Alınacak! Dikkat Başvurular Sona Eriyor

Eyüpsultan Belediye Başkanlığı'na kadın-erkek zabıta memuru alımı için başvuru işlemlerinde sona gelindi.

Eyüpsultan Belediye Başkanlığı, Resmi Gazete ve Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sayfalarında geçtiğimiz günlerde yayımlanan ilanda, alımla ilgili, "Eyüpsultan Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere, Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydı ile belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla Zabıta Memuru alınacaktır." ifadelerine yer verilmişti.

Başvuruda bulunacak adaylarda KPSS'ye girme ve en az 65 puan alma şartının yanı sıra mezuniyet ve diğer şartlarda aranacak. Buna göre başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki başvuru genel ve özel şartlarını dikkatle incelemelerinde fayda bulunuyor : 

ZABITA MEMURU ALIMI BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

  • Türk vatandaşı olmak.
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
  • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
  • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş Betboo olmak,
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
  • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
  • Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.

EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MEMURU ALIMI BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

İlan edilen Zabıta Memuru kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2016 yılı KPSSP3, KPSSP93 Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

b. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

c. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesi özel şartlara göre, zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

d. Herhangi bir lisans programından mezun olan adayların geçerli KPDS/YDS İngilizce ve/veya Arapça sınavından en az (B) seviyesinde puan almış olması gerekmektedir.

e. Halkla İlişkiler ve Tanıtım lisans programından mezun olan aday

Başvurular yarın mesai bitimine kadar Eyüpsultan Belediye Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan başvuru formunun doldurulması ve Belediye'nin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'ne şahsen teslimi şeklinde olacak. Başvuru sırasında gerekli belgeler ve başvuru sürecine dair merak edilen tüm detaylara erişim için aşağıdaki Başvuru Kılavuzuna göz atabilirsiniz.

EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MEMURU ALIMI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN.

KAMUBULTENİ.COM - ANKARA