Eskişehir Teknik Üniversitesi'ne Kadrolu Kamu İşçisi Alımı Başvuruları Sona Eriyor

Eskişehir Teknik Üniversitesi'ne kadrolu güvenlik görevlisi alımı için başvuru işlemlerinde sona geliniyor.

Eskişehir Teknik Üniversitesi'ne Kadrolu Kamu İşçisi Alımı Başvuruları Sona Eriyor

Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'nün kadrolu kamu işçisi alımı için 23 Temmuz'da başlayan başvuru işlemleri 27 Temmuz 2020 tarihi itibariyle son bulacak.

SADECE İŞ HABERLERİNİ TAKİP ETMEK, KADIN ERKEK DİĞER ADAYLARLA KONUŞARAK BİLGİ ALIŞVERİŞİNDE BULUNMAK İÇİN TIKLA.

Eskişehir Teknik Üniversitesi'nce yayımlanan resmi ilanda, personel alımıyla ilgili, "Üniversitemize bağlı Birimlerde “Sürekli İşçi” kadrosunda çalıştırılmak üzere; 4857 sayılı İş Kanunu ve 09/08/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) aracılığı ile 8 (sekiz) Silahlı Koruma ve Güvenlik Görevlisi alınacaktır. Başvuru niteliklerini sağlayan adaylar, 23/07/2020-27/07/2020 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) internet sitesinden online olarak veya Eskişehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine şahsen başvuru yapabilir." ifadeleri görülürken, başvuru yapacak adaylarda aranacak genel şartlar aşağıdaki gibi oldu: 

-Genel Şartlar-
➢ 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe
Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun
hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
➢ 18 yaşını tamamlamış olmak, 35 yaşından gün almamış olmak.
➢ Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı suçlar milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk,
zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama ve kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
➢ Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
➢ 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen
süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;
• Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.
• Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel
hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı
madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,
hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.
• Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel
dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında
devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.
• Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.
-Özel Şartlar-
➢ Adayların Türkiye İş Kurumu’nda (İŞ-KUR) ilan edilen işgücü taleplerinde yayımlanan son
başvuru tarihi itibariyle belirtilen bölümden mezun olmaları ve istenilen belgelere sahip olmaları
gerekmektedir.
➢ 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak, ve
Valiliklerce verilen “Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi” kimlik kartına sahip olmak,
➢ Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).
➢ Başvuru yapan adaylardan erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak ve
bu şartı taşıyan adayların ise boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakam ile kilosu
arasında fark 10’dan fazla, 10’dan az olmaması gerekmektedir.
➢ Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor
olmak. 
➢ Talepler Eskişehir il geneli düzeyinde karşılanacak olup, ilan tarihi itibariyle bu adreste
ikamet edenlerin başvuruları kabul edilecektir.
➢ Adayların vardiyalı ve dönüşümlü çalışma düzenine engel durumu olmamak.
➢ Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan-sınav sürecinin her
aşamasında Üniversitemizce sonlandırılabilecektir.
➢ Diğer hususlarda ilgili mevzuat/yönetmelik hükümleri gereğine göre işlem tesis edilir.