Erciyes Üniversitesi 104 sözleşmeli personel alacak

Kayseri'de bulunan Erciyes Üniversitesi lise, önlisans ve lisans mezunları arasından toplamda 104 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Erciyes Üniversitesi 104 sözleşmeli personel alacak

Kayseri Erciyes Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı duyurdu. Resmi Gazete 'de yayımlanan alım ilanına göre Erciyes Üniversitesi lise, önlisans ve lisans mezunları arasından toplamda 104 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Başvuru Şartları Neler ?

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48/A maddesinde belirtilen şartları taşımak.
  •  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
  •  Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak. (Spor Uzmanı "Erkek" pozisyonu için askerliğini yapmış olmak şartı aranmaktadır.)
  • Görevini devamlı yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak.
  • KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
  • Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan öğrenim düzeyinden mezun olmak, başvurunun son günü itibariyle aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.
  •  2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak, lisans düzeyi için KPSSP3, önlisans düzeyi için KPSSP93 ve ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 türünde geçerli en az altmış (60) puanı bulunmak. Adayların KPSS puanının, başvurduğu pozisyonun puan türüne uygun olması gerekmektedir. Eczacı pozisyonu için KPSS puan şartı aranmayacaktır.
  • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (B) fıkrasının "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri halinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun nitelikleri taşımak.
  • Çalıştırılacak birime göre 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuatta tanımlanmış olan Tehlikeli/Az tehlikeli ve çok tehlikeli işyerinde çalışmaya mani hali olmamak.

Kadro dağılımı ve aranan nitelikler

Başvuru şekli ve zamanı

Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden "Erciyes Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya "Kariyer Kapısı" https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden 28�32023-11�42023 tarihleri arasında alınacaktır. Şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Erciyes Üniversitesi 104 sözleşmeli personel alımı ilanının detayları için TIKLAYIN