EPDK İŞKUR Üzerinden 40 Daimi Personel Alımı Yapıyor

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu EPDK Kurumda istihdam edilmek üzere İŞKUR üzerinden 40 daimi personel alımı yapacak.

EPDK İŞKUR Üzerinden 40 Daimi Personel Alımı Yapıyor

EPDK İŞKUR Üzerinden 40 Daimi Personel Alımı Yapıyor

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu EPDK yayımlamış olduğu ilan ile birlikte İŞKUR üzerinden 40 daimi personel alımı yapacağını duyurdu. 

Alımlar İŞKUR Üzerinden Olacak

Sürekli işçi alımı ile ilgili başvuru şartları İŞKUR internet sitesinden yayınlanacaktır. İlgili adayların başvurularını 25/07/2022 - 29/07/2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Çankaya Hizmet Merkezine şahsen veya www.iskur.gov.tr internet adresinden başvuru yapılabilecektir.

Başvuru Şartları Neler ? 

  1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6), ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak.
  2. Başvuru tarihi itibariyle, 18 yaşını doldurmuş, 31 yaşından gün almamış olmak. (25/07/1992 – 29/07/2004 tarihleri arasında doğanlar)
  3. Başvurulan meslek için son başvuru tarihi itibariyle Ortaöğretim (Lise ve dengi okul) mezunu olmak.
  4. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
  5. İşe alınmada öncelik hakkına sahip olan adayların 09/08/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.
  6. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 17 inci maddesi gereğince Kurumumuzca yapılan sözlü sınavda başarılı olmak.
  7. Adayların başvurdukları meslek kolu için görevini yapmaya engel olacak sağlık problemi bulunmamak ve vardiyalı çalışmaya engel durumunun olmaması gerekmektedir.

Alımlar Kura ile olacak

Kuraya katılmaya hak kazandığı tespit edilen adaylar için 01/09/2022 tarihinde ANKARA’da Noter huzurunda kura çekimi yapılacak olup, kura çekim yeri ve saati Kurum internet sitesinde www.epdk.gov.tr ayrıca duyurulacaktır. Ayrıca Kura çekiminden önce Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen nihai listede yer alan adayların başvuru şartlarını taşıdığına dair istenilecek belgeler 08/08/2022 – 12/08/2022 tarihleri arasında Mustafa Kemal Mahallesi 2078. Sokak No:4 Çankaya / ANKARA adresinde bulunan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna elden teslim edilecektir.

EPDK İŞKUR Üzerinden 40 Daimi Personel Alımı İlanının detaylarına ulaşmak için TIKLAYIN