Enerji Piyasası Denetleme Kurumu Personel Alımı İlanı Yayımladı

Enerji Piyasası Denetleme Kurumu (EPDK), farklı kadrolarda istihdam edilmek üzere 47 personel alınacağını duyurdu. Kadrolar için kimler başvuru yapabilir, şartlar neler.

Enerji Piyasası Denetleme Kurumu Personel Alımı İlanı Yayımladı

EPDK’nın duyurmuş olduğu ilanda 2 (iki) adet Mütercim Tercüman, 17 (on yedi) adet Mühendis, 1 (bir) adet Kütüphaneci, 2 (iki) adet Çözümleyici, 14 (on dört) adet Yönetim Görevlisi, 5 (beş) adet İletişim Görevlisi, 4 (dört) adet Şoför ve 2 (iki) adet Teknisyen olmak üzere toplam 47 (kırk yedi) kadro için giriş sınavı yapılacaktır. Sınavlar 7 Mart-1 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

SINAVA KATILABİLME ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yazılı genel şartları taşımak,

b) Bu duyurunun (V) inci maddede yer alan tabloda belirtilen lisans ve ön lisans programları ile YÖK tarafından bu programlara denkliği onaylanmış yurt içi ve yurt dışındaki yüksek öğrenim kurumu mezunu olmak ve belirtilen özel şartları son başvuru tarihi olan 11 Şubat 2022 tarihi itibariyle taşımak,

c) Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış (B) grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından, (V) inci maddede belirtilen puan türlerinden 75 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla, giriş sınav duyurusunda yer alan usulle belirlenen sayıda aday arasına girmiş olmak,

ç) Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılan merkezi yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadro veya pozisyona, başvuru yapılacak KPSS puanı ile yerleştirilmemiş olmak.

Başvuru Tarihleri

Giriş sınavı başvuru tarihleri: 31 Ocak- 11 Şubat 2022

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE DİĞER HUSUSLAR

Giriş sınavına başvuru;

Son başvuru tarihi olan 11 Şubat 2022 Cuma günü saat 23:59‘a kadar e-Devlet üzerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. E-posta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Kontenjan belirtilen bölümler dışındaki bölümlerden veya yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için e-Devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

(V) inci maddede yer alan kontenjanların 5 (beş) katı aday sınava çağrılacaktır. Aranılan nitelikleri taşıyan adaylardan, ilanda belirtilen her bir kontenjana ait KPSS puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılacaktır. Bu şekilde belirlenen sayıda aday tutanakla tespit edilecek ve giriş sınavına katılma hakkını elde edecektir. Her bir kontenjana ait KPSS puan türü itibariyle, en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip diğer adaylar da giriş sınavına çağrılacaktır.

Alınacak Kadrolar İçin Özel Şartlar ve Asgari KPSS Puanları

Mütercim Tercüman (KPSS P3 75 Puan) 2 Kadro

a)Mütercim-Tercümanlık (İngilizce), Filoloji (İngilizce), Mütercimlik (İngilizce), Tercümanlık (İngilizce) veya Çeviribilim (İngilizce) programından mezun olmak,

b)Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (İNGİLİZCE) (YDS)’den en az (B) düzeyinde puan almış olmak veya Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen buna denk puana sahip olmak

Mühendis (KPSS P3 75 Puan) 8 Kadro

Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği, programlarının birinden mezun olmak.

Mühendis (KPSS P3 75 Puan) 9 Kadro

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, programlarının birinden mezun olmak.

Kütüphaneci (KPSS P3 75 Puan) 2 Kadro

Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik, Kütüphanecilik, Kütüphanecilik ve Bilgi Çalışmaları, programlarının birinden mezun olmak.

Çözümleyici (KPSS P3 75 Puan) 2 Kadro

Fakültelerin dört yıllık; Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgi Teknolojileri, Bilgisayar Donanımı ve Teknolojisi, Bilgisayar Sistemleri Ve Ağları, Bilgisayar Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojisi Bölümü, Bilgisayar Teknolojisi Öğretmenliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar ve Enformatik / Bilgisayar-Enformatik, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretimi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilişim Teknolojileri, programlarının birinden mezun olmak.

Yönetim Görevlisi (KPSS P93 75 Puan) 12 Kadro

İnsan Kaynakları, İnsan Kaynakları Yönetimi, Personel, Personel Yönetimi, İşletme, İşletme Yönetimi, Genel İşletme, Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Maliye, İşletme-Muhasebe, İşletmecilik, Finans ve Muhasebe, önlisans programlarının birinden mezun olmak.

Yönetim Görevlisi (KPSS P93 75 Puan) 2 Kadro

Adalet Meslek Eğitimi, Adalet, önlisans programlarının birinden mezun olmak.

İletişim Görevlisi (KPSS P93 75 Puan), 2 Kadro

Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, önlisans programlarının birinden mezun olmak.

Şoför (KPSS P93 75 Puan), 4 Kadro

a) Önlisans mezunu olmak,

b) En az B Sınıfı Sürücü Belgesi sahibi olmak,

Teknisyen (KPSS P94 75 Puan), 2 Kadro

Ortaöğretim Kurumlarının; Elektrik- Elektronik Teknolojisi alanı Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanı Yapı Tesisat Sistemleri, dallarından birinden mezun olmak