En Az Ortaöğretim Mezunu Belediye Memuru Alımı Başvurusu Sona Eriyor

Konya Kulu Belediyesi düşük KPSS ile kamu personeli alımı başvurusu için sona gelindi. En az ortaöğretim mezunu adaylar arasından yapılan memur alımında başvurular 27 Nisan günü sona erecek. Peki kimler başvuru yapabilir? İşte Kulu Belediye Başkanlığı tarafından yayımlanan memur alımının başvuru detayları.

En Az Ortaöğretim Mezunu Belediye Memuru Alımı Başvurusu Sona Eriyor

50-70 KPSS ile en az lise mezunu memur alımı başvurusu sona eriyor.

Konya Kulu Belediyesi tarafından bir duyuru yayımlandı ve 24 Nisan günü başvurusu sona erecek memur alımının son başvuru süresinin sokağa çıkma yasağı nedeniyle 27 Nisan 'a ertelendiğine yer verildi. KPSS 'den en az 50 alanların başvuru yapabileceği memur alımında başvuru detayları ise haberimizde.

İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre  yapılan kamu personeli alımında başvuru genel şartları şu şekilde:

a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,
g) Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe (Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.)
h) İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibarı ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
ı) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
i) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadroları için Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek

ALIM YAPILACAK KADROLAR VE BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

1 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni: Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin İşletme Lisans bölümünden mezun olmak ve KPSS 'den en az 50 almış olmak.

1 Veri Hazırlama ve  Kontrol İşletmeni : Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olmak ve KPSS 'den en az 50 almış olmak,

2 Memur:  Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin Kamu Yönetimi Lisans programından mezun olmak ve KPSS'den en az 50 almış olmak

1 Memur : Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin İşletme Lisans programından mezun olmak ve KPSS'den en az 50 almış olmak

1 Memur : Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin Kimya Bölümü Lisans programından mezun olmak   ve KPSS'den en az 50 almış olmak

1 Memur: Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin Gıda  Mühendisliği programından mezun olmak ve KPSS'den en az 50 almış olmak

1 Avukat  : Üniversitelerin Hukuk Fakültelerinden mezun olmak  ve KPSS'den en az 70 almış olmak

1 Memur: (Ortaöğretim) Lise ve dengi okul mezunu olmak  ve KPSS'den en az 70 almış olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ

İlana başvurular aşağıdaki evraklarla birlikte Kulu Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne  27.04.2020 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar şahsen ya da iadeli taahhütlü posta yolu ile  yapılabilecek.

a) Nüfus Cüzdanı veya kimlik kartı fotokopisi,
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkodlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
c) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkodlu bilgisayar çıktısı,
d) Erkek Adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
e) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
f) 2 adet biyometrik fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)
g) İstenilen kadrolar için Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğüne dair transkript belgesi aslı veya noter onaylı örneği. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.) 
ğ) Avukatlık kadrosu için avukatlık ruhsatı aslı veya noter onaylı örneği.(Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.) 
h) Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe,

Kamu İş ilanları art arda yayımlanıyor... Takip ve bilgi alış verişi için TIKLA KATIL