En Az Lise: Pendik Belediyesi Zabıta Memuru Alımı Başvuru Formu Yayımlandı

Pendik Belediyesi zabıta memuru alımı için açıklama geldi. Pendik Belediyesi zabıta memuru alımı için başvuru formu sayfası ve başvuruya ilişkin detaylar yazımızda.

En Az Lise: Pendik Belediyesi Zabıta Memuru Alımı Başvuru Formu Yayımlandı

Pendik Belediye Başkanlığı bünyesine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre memur alımı yapılacak. İlanın başvuru formu yayımlandı. 

İlanın başvuruları 8 Mart 2021 günü başlıyor. İlanın başvurusunun başlamasına günler kala başvuru formu yayımlandı. 

KİMLER İLANA BAŞVURABİLİR?

İlanın başvuru şartları şu şekilde:

a)      Türk vatandaşı olmak,

b)      Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c)      Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d)      Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e)      Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

f)        İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

ÖZEL ŞARTLAR

a)      İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak lise mezunları için 2020-KPSSP94; önlisans mezunları için 2020-KPSSP93 ve lisans mezunları için 2020KPSSP3puan türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

b)      Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

c)      657 sayılı Kanunun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başuru yapabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamak.Boy ve Kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

d)      Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

e)      13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

BAŞVURU BAŞLIYOR

İlana başvurular aşağıdaki şekilde 8 ile 12 Mart tarihleri arasında alınacak.

BAŞVURU FORMU YAYIMLANDI

Başvuru formu için aşağıdaki sayfaya gitmeniz gerekmektedir.

https://basvuru.pendik.bel.tr/

BAŞVURU BAŞLADIĞINDA HABERDAR OLMAK İÇİN UYGULAMAMIZI İNDİRİN:

Android için >>>> TIKLAYIN

İOS için >>>> TIKLAYIN