En Az Lise Mezunu Zabıta Memuru Alımı Başvurusu Başlıyor (İBB , Çorum Belediyesi)

İki şehirde belediye başkanlığı bünyesine en az lise mezunları arasından zabıta memuru alımı yapılacak. KPSS puanı ile yapılacak zabıta alımında başvurular 4 Ocak günü başlıyor.

En Az Lise Mezunu Zabıta Memuru Alımı Başvurusu Başlıyor (İBB , Çorum Belediyesi)

122 zabıta memuru alımı başlıyor.

İBB ve Çorum Belediyesi zabıta alımı başvurusu başlıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Çorum Belediyesi ilan yayımladı. Yayımlanan ilanlarda en az lise mezunları arasından 60 ve 70 KPSS puanı ile zabıta memuru alımı yapılacağına yer verildi. İki ilana da başvurular 4 Ocak 2020 Pazartesi günü başlıyor. 

ZABITA ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

İki belediyenin zabıta memuru alımına başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları sağlaması gerekmektedir:

- Türk vatandaşı olmak.

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

- İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

- İlan edilen Zabıta Memuru kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve ilgili puan türünden yukarıda tabloda belirtilen asgari puanı almış olmak.

- Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. (Boy ve kilo tespitleri kurumumuzca yapılacaktır.)

- Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak (8/2/1991 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar).

- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

İBB ZABITA ALIMI

ÇORUM BELEDİYESİ ZABITA ALIMI

BAŞVURU TARİHİ

İki ilana başvurular 4 Ocak günü başlayacak. Başvurular başladığında haberdar olmak için TIKLAYIN