En Az Lise Mezunu Zabıta Alımı Başvurusu Başladı

En az lise mezunu adaylar arasından zabıta memuru alımı için başvurular bugün başladı. Belediye resmi sayfasında başvuru formu yayımlandı. Başvuru şartları ve formu haberimizde.

En Az Lise Mezunu Zabıta Alımı Başvurusu Başladı

Şırnak Belediyesi zabıta alımı başvurusu bugün başladı.

Şırnak Belediye Başkanlığı tarafından yayımlanan ilanda en az lise mezunu adaylar arasından 10 zabıta memuru alımı yapılacağına yer verildi. Geçtiğimiz hafta yayımlanan ilana başvurular bugün başladı.

Belediye başvuru formunu yayımladı ve 10 zabıta alımı için başvurular alınmaya başladı.

Kadro

Unvanı

Adedi Niteliği Kpss Türü Kpss

Puanı

 

Zabıta

Memuru

 

2

Herhangi bir önlisans

programından

mezun olmak.

 

2016KPSS P93

En az 65

puan

Zabıta Memuru  

      8

Herhangi bir lisans

proğramından mezun olmak

 

2018KPSS P3

En az

65

Puan

BAŞVURU ŞARTLARI

 1. Türk vatandaşı
 2. Kamu haklarından mahrum
 3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm
 4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
 6. Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması.
 7. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

BAŞVURU

Adaylar başvurularını aşağıdaki evraklarla birlikte 23 Kasım mesai bitimine kadar Belediyenin Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen yapması gerekmektedir.

 • Başvuru Formu,
 • Nüfus cüzdanı vfotokopisi,
 • Diploma veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği(Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
 • KPSS sonuç belgesi
 • Yabancı okul mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,(Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.)
 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel durumu olmadığına dair beyanı,
 • 2 adet fotoğraf
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

Başvuru formu:

Yeni memur alımlarından bildirim alarak haberdar olmak için Kamubulteni.com mobil uygulamasını indirin.