En az lise mezunu KPSS 50 puan isteniyor! TENMAK personel alımı başladı

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) tarafından 76 kişiye istihdam sağlayacak.

En az lise mezunu KPSS 50 puan isteniyor! TENMAK personel alımı başladı

Resmi Gazete'de 4 Nisan'da yayımlanan duyuru kapsamında TENMAK’a sözlü sınav ile V.H.K.İ., mühendis, fizikçi, tekniker, kimyager, biyolog, teknisyen, koruma ve güvenlik görevlisi, destek personeli( aşçı yardımcısı, temizlik, bulaşıkçı) ünvanlarına sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek. Başvuru şartları ile birlikte diğer tüm detaylar haberimizde..

TENMAK Personel Alımı Şartları

Giriş sınavına katılabilmek için aşağıdaki şartların yerine getirilmesi gerekmektedir:

a) 657 sayılı Kamu İşleri Kanununun 48 inci maddesi içeriğinde belirtilen genel şartları taşıması,

b) Veri Hazırlama ve Kontrol Operatörü (Lisans) pozisyonuna başvuran adaylar için;

1. Üniversitelerin tabloda belirtilen ilgili fakültelerinin fakültelerinden ya da Yükseköğretim Kurulunca onaylanan yerli veya yabancı yükseköğretim kurumlarından birinden mezun olunması,

2. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) 2022 yılında düzenlediği Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS-Üniversite) KPSSP3 sınıf türünden en az 65 (altmış beş) puan alınmış olunması,

c) Veri Hazırlama ve Kontrol Operasyon Sorumlusu (Yüksekokul) pozisyonuna başvuran adaylar için;

1. Tabloda belirtilmiş olan ilgili ilgili eğitim programlarından ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen eşdeğer niteliklere sahip yurt dışı eğitim kurumlarının birisinden mezun olunması,

2. 2022 yılında ÖSYM tarafından düzenlenen kamu personeli seçme sınavında (KPSS-Ön Lisans) KPSSP93 puan türünden en az 65 (altmış beş) puan alınmış olunması,

ç) Mühendislik, fizik, kimya, biyoloji pozisyonlarına başvuran adaylar için;

1. Üniversitenin tabloda belirtilen ilgili bölümünden ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen eşdeğer niteliklere sahip yerli veya yabancı yükseköğretim kurumlarından birinden mezun olunması,

2.ÖSYM tarafından 2022 yılında düzenlenen kamu personel seçme sınavında (KPSS-Üniversite) KPSSP3 türünden en az 70 (yetmiş) puan alınmış olunması,

3. İngilizce geçerli bir yabancı dil yeterlilik sınavından (YDS) en az 60 (altmış) puana sahip olmak veya dil yeterliliği açısından ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen başka belgeye sahip olunması,

d) Teknisyen pozisyonuna başvuran adaylar için;

1. Tabloda belirtilen ilgili ilgili programlardan veya Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen eşdeğer niteliklere sahip yurt dışı eğitim kurumlarından mezun olunması,

2. 2022 yılında ÖSYM tarafından düzenlenen kamu personeli seçme sınavında (KPSS-Önlisans) KPSSP93 puan türünden en az 60 (altmış) puan alınmış olunması,

e) Teknisyen pozisyonuna başvuran adaylar için;

1. Tabloda belirtilen mesleki ve teknik liselerin ilgili fakültelerinden mezun olunması,

2.ÖSYM tarafından 2022 yılında düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS - Ortaöğretim) KPSSP94 puan türünden en az 50 (elli) puan alınmış olunması,

f) Güvenlik görevlisi pozisyonuna başvuran adaylar için;

1. Bir üniversitenin önlisans programından veya Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen yabancı eğitim kurumlarından birinin mezunu olmak,

2. 2022 yılında ÖSYM tarafından düzenlenen kamu personeli seçme sınavında (KPSS-Önlisans) KPSSP93 puan türünden en az 60 (altmış) puan alınmış olunması,

3. 6 Ekim 2004 tarihli, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda yer alan 10. madde uyarında belirtilen şartları taşıyan,

4. Silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartı sahibi olmak ve başvuru süresi dolmamış olmak (özel güvenlik görevlisi kimlik kartının önlü arkalı olarak taranması ve net bir şekilde Profesyonel Portal'a yüklenmesi gerekiyor. Bu şekilde yükleme yapmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)

5. Başvuru tarihinde henüz 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olunması,

6. Erkek adaylar için boyunun 170 cm'den, kadın adayların boyunun 160 cm'den uzun olmaması ve boy ile kilonun son iki hanesi arasındaki farkın 15'ten fazla, 13'ten az olmaması (örneğin: :Boy) 170 cm, adayın kilosu 70+15=85'ten fazla, 70-13=57'den az olmamalıdır.)

7. Güvenlik görevlerini yerine getirmesine engel olacak herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması,

8. Vardiyalı çalışmanın önünde herhangi bir engel olmaması,

g) Destek elemanı (mutfak asistanı) pozisyonuna başvuran adaylar için;

1. Tabloda belirtilen ilgili ilgili programlardan veya Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen eşdeğer niteliklere sahip yurt dışı eğitim kurumlarından mezun olmak,

2. 2022 yılında ÖSYM tarafından düzenlenen kamu personeli seçme sınavında (KPSS-Önlisans) KPSSP93 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

3. Başvuru tarihinde en az 35 (otuz beş) yaşında olmamak,

ğ) Destek Personeli (Sanitasyon) pozisyonuna başvuran adaylar için;

1. Ortaokul (lise ve dengi) mezunu,

2. ÖSYM tarafından 2022'de düzenlenen kamu personeli seçme sınavı (KPSS-) Ortaöğretimin KPSSP94 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olunması,

3. Başvuru tarihinde henüz 35 (otuz beş) yaşını geçmemiş olmak,

4. Temizlik hizmetleri alanında fiilen en az 60 gün çalıştığınızı kanıtlayan belgeler (Meslek kodlarını gösteren barkodlu SGK hizmet kayıtları e-Devlet üzerinden alınır)

5. Temizlik işinizi yapmanıza engel olacak herhangi bir sağlık probleminizin olmaması.

h) Destek personeli (bulaşıkçı) pozisyonuna başvuran adaylar için;

1. Ortaokul (lise ve dengi) mezunu,

2. ÖSYM tarafından 2022'de üzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS - Ortaöğretim) KPSSP94 puan türünden en az 50 (elli) puan almak.

3. Başvuru son tarihinden itibaren 35 (otuz beş) yıl geçmemek,

4. Temizlik veya Bulaşıkhane bölümünde fiilen en az 60 gün çalıştığınızı gösteren belge, (SGK Hizmet Kayıtlarında e-Devlet üzerinden alınan meslek kodlarını gösteren barkodlar bulunmaktadır)

5. Görevini yerine getirmesine engel olacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmaması,

Kontenjan Dağılımı

TENMAK personel alımı başladı

TENMAK personel alımı başladı

TENMAK Personel Alımı

Ne zaman ve nereye başvurulur?

TENMAK işe alım adayları, 22-29 Nisan 2024 tarihleri ​​arasında e-Devlet'teki Türkiye Enerji, Nükleer ve Madencilik Araştırma Kurumu-Kamu İşe Alım ve Kariyer Portalı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko .gov.tr) üzerinden başvurularını yapabilecekler. Bunun için; Devlet elektronik sisteminde belirtilen takvime göre aktif hale getirilecek iş başvuru ekranını kullanacaklardır.