En az lise diploması olana üniversitede çalışma fırsatı! Sadece KPSS puanı gerekli

Son aylarda artan enflasyon sonrası gelen zamlarla mücadele eden vatandaş diğer taraftan da işsizlik ile mücadele etmeye çalışıyor. İş arayan vatandaş için sıcak bir gelişme yaşandı. O üniversite işe alım ilanı yayınladı. İşte detaylar…

En az lise diploması olana üniversitede çalışma fırsatı! Sadece KPSS puanı gerekli

Yapılan zamlar yükselen ev kiraları derken vatandaş artık isyan edecek durumda bu kadar sorunun üzerine bir de işsizlik sorunu eklenince işler içinden çıkılmaz duruma geliyor. Ama o üniversite iş arayışına girenler için güzel bir haber verdi. Detaylar haberimizde…

banka

ÜNİVERSİTE EN AZ LİSE MEZUNU KAMU PERSONELİ ALIMI YAPACAK!

Galatasaray Üniversitesi Müdürü, en az ortaokul diplomasına sahip olmak şartıyla personel alımı yapacak. Detaylar burada…

Devlet üniversiteleri personel alımına devam ediyor. Resmî Gazete'de yayımlanan işe alım ilanına göre, Galatasaray Üniversitesi Müdürü, kamu çalışanlarını en az ortaokul diplomasına sahip olmak şartıyla işe alacak.

KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Destek görevlisi- 15 Kişi alım yapılacaktır.

Büro personeli- 10 Kişi alım yapılacaktır.

BAŞVURU ESNASINDA İSTENEN BELGELER

Başvuru formu (www.gsu.edu.tr adresinden temin edilebilir),

Diploma/mezuniyet belgesi ve sertifikanın noter tasdikli kopyası,

T.C. kimlik kartı/kimlik kartı fotokopisi,

Yazılı sağlık durumu beyanı,

KPSS grup puanı (B) gösteren belge fotokopisi

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Son başvuru tarihinde 18 yaşını doldurmuş olmak,

Sivil haklardan mahrum değil,

Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler dolmuş olsa dahi; Devlet güvenliğini ihlal suçları, anayasal düzen ve işlevlerine karşı suçlar, zimmete para geçirme, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, kişi bir yıl veya daha fazla hapis cezasına çarptırılmış veya af edilmiş olsa bile Kasten işlenen bir suç, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suç, Kanuni kıymetleri bozma, ihaleye fesat karıştırma, ifaya fesat karıştırma, suç gelirlerini aklama veya kaçak malvarlığı suçlarından hüküm giymemiş olmak,

Erkek adaylar için askerlik durumu dikkate alınarak; Askerlikle ilgisi olmayan, muvazzaf askerlik hizmetini tamamlamış veya tecil edilmiş veya yedek sınıfa nakledilmiş olanlar,

Görevlerini sürekli olarak yerine getirmesine engel olacak bir akıl hastalığı bulunmaması.

banka

banka

banka

banka