En Az İlkokul Mezunlarından Sözleşmeli Er Alımı ve Adalet Bakanlığı'nın 700 Personel Alımı için Süreç Devam Ediyor

Milli Savunma Bakanlığı Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarına 2019 yılı sözleşmeli er alımı duyurusu dün yayımlanmış, ilgili duyuruda en az ilkokul mezunlarından sözleşmeli er alınacağı, başvuru yapacak adayların MSB'nin Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Dairesi Başkanlığı'ndaki şartları dikkatle incelemesi gerektiği vurgulanmıştı. Bu arada Adalet Bakanlığı 700 personel alımında da kritik sürece girildi.Milli Savunma Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'nın personel alımı duyuruları son günlerin en çok dikkat çeken personel alımı duyuruları oldu.

En Az İlkokul Mezunlarından Sözleşmeli Er Alımı ve Adalet Bakanlığı'nın 700 Personel Alımı için Süreç Devam Ediyor

Milli Savunma Bakanlığı Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarına 2019 yılı sözleşmeli er alımı duyurusu dün yayımlanmış, ilgili duyuruda en az ilkokul mezunlarından sözleşmeli er alınacağı, başvuru yapacak adayların MSB'nin Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Dairesi Başkanlığı'ndaki şartları dikkatle incelemesi gerektiği vurgulanmıştı. Bu arada Adalet Bakanlığı 700 personel alımında da kritik sürece girildi.Milli Savunma Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'nın personel alımı duyuruları son günlerin en çok dikkat çeken personel alımı duyuruları oldu.

13 Kasım 2019 Çarşamba 08:12
En Az İlkokul Mezunlarından Sözleşmeli Er Alımı ve Adalet Bakanlığı'nın 700 Personel Alımı için Süreç Devam Ediyor

ADALET BAKANLIĞI VE MSB'YE YÜZLERCE YENİ PERSONEL ALINACAK! SÖZLEŞMELİ ER, İCRA MÜDÜR VE MÜDÜR YARDIMCISI ALIMLARI

Milli Savunma Bakanlığı Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarına 2019 yılı sözleşmeli er alımı duyurusu dün yayımlanmış, ilgili duyuruda en az ilkokul mezunlarından sözleşmeli er alınacağı, başvuru yapacak adayların MSB'nin Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Dairesi Başkanlığı'ndaki şartları dikkatle incelemesi gerektiği vurgulanmıştı. Bu arada Adalet Bakanlığı 700 personel alımında da kritik sürece girildi.Milli Savunma Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'nın personel alımı duyuruları son günlerin en çok dikkat çeken personel alımı duyuruları oldu.

HABERLERİ YOUTUBE ÜZERİNDEN TAKİP ETMEK İÇİN YENİ AÇILAN SAYFAMIZA DESTEK OLABİLİRSİNİZ.

MSB'nin en az ilkokul mezunlarından Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarına sözleşmeli er alımı yapacağı bildirildi. Başvurular MSB Personel Temin sayfası üzerinden e-Devlet şifreleriyle yapılabilecek. Askerlik şartı da adayların en çok merak ettiği konulardan birisiydi. MSB Sözleşmeli er alımı duyurusunda askerlikle ilgili, "Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanlardan, müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2019 tarihi itibariyle 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1994 tarihi ve sonrasında doğanlar), Askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2019 tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1994 tarihi ile 31 Aralık 1999 tarihleri arasında
doğanlar)" şartının yer aldığı görülmüştü.

Resmi Duyuruda şu ifadelere yer verilmişti: 

1. Adaylar, başvuru ekranına e-devlet üzerinden giriş yapacak, giriş yaptıktan sonra başvuru sihirbazı üzerinden ilerleyerek "Bilgilerim" kısmından eğitim, iletişim, askerlik ve diğer istenen bilgileri mutlaka dolduracak ardından Tercih ekranına otomatik olarak yönlendirilecektir.
2. Adaylar, eğitim bilgisi alanında eğitim bilgisi ekle butonuna bastıktan sonra eğitim bilgilerini dikkatlice girmelidir.
3. Adaylar, Terhis Belgesinin aslını veya e-Devlet üzerinden alınacak bilgisayar çıktısını getireceklerdir.
4. Askerlik hizmetini yapmamış olan adaylar ise Askerlik Durum Belgelerini e-devlet üzerinden temin edebileceklerdir (onaylı olması şartı aranmayacaktır).
5. MSY 33-3 Sağlık Muayene Yönergesi 5.Bölüm 1-a maddesine istinaden;
   a. FYT'ye katılabilmek için tek hekimden (aile hekimi, kurum hekimi vb.) "adayın spor (şınav, mekik ve koşu) yapmasında sakınca olmadığına dair rapor" ve 
   b. "FYT sırasında ortaya çıkabilecek her türlü sağlık problemimde sorumluluk tarafıma aittir" ibaresi bulunan "Muvafakat Yazısı" ile sınava katılacaklardır.
Rapor ve Muvafakat Yazısı örnekleri kılavuza eklenmiştir.
6. Adaylar başvuru yapmadan önce mutlaka kılavuzu ve başvuru şartlarını dikkatle okumalıdırlar.
UYARI:
1. MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığınca; güvenlik formu, dosya, zarf, kalem ve silgi gibi malzemeler istenmemektedir. Yol güzergahındaki ve Nizamiye önündeki seyyar satıcılara/büfelere kesinlikle itibar etmeyiniz Sınav salon görevlileri tarafından sizin için sınav salonunda kalem ve silgi hazır bulundurulacaktır.
2. Sınav günü kılavuzda belirtilen belgeleri pembe karton dosya içerisinde getirmeniz yeterlidir.

Başvuru Genel Şartları, Askerlik ve Diğer Durumlar

(1) Türk vatandaşı ve erkek olmak,
(2) En az ilköğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak,
(3) Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanlardan, müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2019 tarihi itibariyle 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1994 tarihi ve sonrasında doğanlar), Askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2019 tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1994 tarihi ile 31 Aralık 1999 tarihleri arasında
doğanlar),
(4) Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak,
(5) Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilmemiş olmak,
(6) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
(7) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlarından birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi;
(a) Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından,
(b) Firar, amir veya üste fiili taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından, (c) 22 Mayıs 1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza
Kanununun 148’inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkûm olmamak, 
(8) Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm olmamak,
(9) Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak, 
(10) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak, 
(11) Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarından Nitelik Belgesi (Ek-2) almış olmak,
(12) Boy ve kilo standartları tablosunda (Ek-3) belirtilen değerler içerisinde bulunmak (Sözleşmeli er adaylarında ağırlık üst sınırı tablodaki üst sınırdan 10 kg fazla
olabilir.),
(13) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde Sözleşmeli Erbaş ve Erler için belirtilen
şartları taşımak,
(14) Öğrenimini kendi adına yapmış olmak veya herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamaktır. UYARI: Başvuruda bulunan adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, sınavın veya temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun (tertip edilmiş olsalar dahi) işlemleri iptal edilecektir.

ADALET BAKANLIĞI'NIN 700 PERSONEL ALIMINDA KRİTİK SÜRECE GİRİLDİ

ADALET BAKANLIĞI 700 İCRA MÜDÜR VE MÜDÜR YARDIMCISI ALIMI

Bu arada , 2019 Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı (2019-İcra) için 7 Kasım'da başlayan başvuru işlemleri 14 Kasım'a kadar devam edecek. Başvurular ÖSYM'nin resmi sayfasından kabul edilecek.  Başvuru yapacak adayların Hukuk fakültesi, adalet meslek yüksek okulu, meslek yüksek okullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi ön lisans programı mezuniyetinin yanısıra diğer şartları da yerine getirmesi gerekiyor. Başvuru genel ve özel şartları ile başvuru sürecine dair detaylı bilgilendirmeye ÖSYM'nin resmi sayfasından erişilebilir. İlandaki şartlar ve detaylar için TIKLAYIN.

Son Güncelleme: 14.11.2019 08:13
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.