En Az İlkokul Mezunlarından Kadrolu İşçi Alımında Başvurular Sona Eriyor 

Yargıtay KPSS şartsız ve KPSS ile kadrolu işçi alımı başvurularında son saatlere girildi.

En Az İlkokul Mezunlarından Kadrolu İşçi Alımında Başvurular Sona Eriyor 

En Az İlkokul Mezunlarından Kadrolu İşçi Alımında Başvurular Sona Eriyor 

  • Yargıtay Başkanlığı'na en az ilkokul mezunu kadrolu işçi alımı için İŞKUR üzerinden başvuru işlemlerinde sona gelindi. 
  • Yargıtay'ın sözleşmeli personel alımlarının yanı sıra kadrolu kamu işçisi alımı için de başvurular bugün sona eriyor. 
  • Adaylar, başvuru işlemlerini İŞKUR'un resmi sayfasından kolaylıkla yapabilecekler.

Kadrolu İşçi Alımı için Başvuru yapacak Adaylarda Aranacak Genel Şartlar Şu Şekilde Sıralandı:

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2. Kamu haklarından mahrum olmamak,

3. Sınavın son başvuru tarihi itibariyle18 yaşını tamamlamış olmak,

4. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

5. Kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir sebeple görevinden veya mesleğinden ihraç edilmemiş olmak,

6. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak,(yapılmış, tecilli veya muaf olmak)

7. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan(bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle

mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak,

8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

9. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu sonuçlanmak,

10. İşe alınmada öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci

fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak,

Alımlarda, Temizlik Görevlisi, Bahçıvan, Garson, Aşçı gibi unvanlar için kontenjan ayrıldı. Garson alımı için KPSS şartı aranırken, diğer unvanlarda KPSS şartı aranmayacak. Garson alımında ise KPSS şartı en az 60 puan olarak kayıtlara geçti.

TÜM AYRINTILARI BARINDIRAN  KILAVUZ İÇİN  https://www.yargitay.gov.tr/documents/ek1-1623050891.pdf