En Az B Sınıfı Ehliyetli ve Lise Mezunu Zabıta ve Hizmetli Alımı İçin İlan Geldi

Bugün yayımlanan ilanla ikamet şartı olmadan Afyonkarahisar İli Kılıçarslan Belediyesi zabıta memuru ve hizmetli alımı yapacağını duyurdu.

En Az B Sınıfı Ehliyetli ve Lise Mezunu Zabıta ve Hizmetli Alımı İçin İlan Geldi

Belediye tarafından yayımlanan ilanla boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru ve hizmetli alımı yapılacak. Zabıta memuru ve hizmetli alımı için yapılacak atamalar lise v dengi okul mezunlarına yönelik yapılacak. Hem kadın hem de erkek adaylar başvuru yapabilecek.

Alım Yapılacak Kadrolar

Zabıta memuru: 1 personel

Hizmetli: 1 personel

KPSS Şartı Var Mı?

Başvuru yapabilmek için her iki kadroya da 2022 KPSS P94 puan türünden 60 ve üzeri bir puan almak gerekiyor.

Ehliyet Şartı?

Başvuru yapacak adayların En az (B) sınıfı sürücü belgesi sahibi olması gerekiyor.

Başvuru Genel Şartları

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

- Kamu haklarından mahrum olmamak.

- Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüyü kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

- Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak.

- İşini sürekli yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.

- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

- Zabıta kadrosuna başvuru yapacakların tartılma ve ölçülme aç karnına ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1,67 metre, kadınlarda en az 1,60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+ -) 10 kg. dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri Belediyece yapılacaktır.

- Zabıta kadrosuna başvuru yapacakların sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olması gerekiyor.

Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler

Başvuru yapacak adaylar kurumun internet sitesi olan http://www.kilicarsan.bel.tr adresinden temin edecekleri başvuru formu ile beraber aşağıdaki evrakları teslim edecek.

- Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyece tasdik edilebilir),

- Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi(Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyece tasdik edilebilir),

- KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

- Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyece tasdik edilebilir)

- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

- 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adet başvuru formuna yapıştırılacak)

- Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyece tasdik edilebilir.

- Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe (Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır).

Başvuru Tarihi ve Şekli

Zabıta memuru kadrosuna yapılacak alımda başvurular boy ve kilo ölçümü yapılacağı için şahsen istenilen belgeleri ile birlikte, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümünü yapmak üzere Cumhuriyet Mah. Zafer Cad. No:106 Kılıçarslan Kasabası Sinanpaşa/ Afyonkarahisar adresine başvurularını yapacaktır.

Hizmetli kadrosuna yapılacak başvuru için adaylar başvurularını istenilen belgelerle şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla Cumhuriyet Mah. Zafer Cad. No:106 Kılıçarslan Kasabası Sinanpaşa/ Afyonkarahisar adresine yapabilecek. Yada elektronik ortamda başvurulara istenilen belgeler eklenerek, başvuru tarihleri içerisinde Belediyenin [email protected] internet adresine gönderilebilecektir.

Başvurular 13-15 Şubat 2023 tarihleri arasında alınacaktır.

NOT: Zabıta memuru kadroları hariç olmak üzere belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyece tasdik edilecektir

KAMU İLANLARI VE MEMUR ALIMLARINDAN ANLIK OLARAK HABERDAR OLMAK İÇİN UYGULAMAMIZI İNDİRİN.

 

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZI TAKİP EDEREK TÜM İLANLARDAN ANINDA HABERDAR OLUN!

 /  /