En Az B Sınıfı Ehliyetle Kadın ve Erkek Zabıta Memuru Alım İlanı Geldi Lise ve Ön Lisans Mezunları

Esenler Belediyesi kadın ve erkek zabıta memuru alım ilanı yayımladı. Başvurular Ocakta başlıyor.

En Az B Sınıfı Ehliyetle Kadın ve Erkek Zabıta Memuru Alım İlanı Geldi Lise ve Ön Lisans Mezunları

Belediye tarafından ikamet şartı olmadan lise ve ön lisans mezunlarına yönelik zabıta alım ilanı yayımladı. Kadın ve erkek adayların başvuru yapabileceği kadrolar için 2022 KPSS şartı aranıyor.

Ön lisans mezunlarına toplamda 15 kadro açılırken lise mezunu adaylara yönelik açılan kadronun sayısı 10 oldu. Başvurular için en az B sınıfı ehliyete sahip olmak gerekiyor. Başvurusu geçerli olan adaylar daha sonra uygulamalı ve sözlü sınava dahil edilecek.

Alım Yapılacak Kadrolar ve Eğitim Şartı

Ön lisans mezunları (KPSS P93 puan türü, en az 70 puan)

Mahalli İdareler,  Mahalli İdareler (Zabıta) veya Yerel Yönetimler, ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

Lise mezunları (KPSS P94 puan türü, en az 70 puan)

Herhangi bir ortaöğretim kurumundan (lise veya dengi okul) mezun olmak.

Başvuru Genel Şartları

- Türk vatandaşı olmak.

- Kamu haklarından mahrum olmamak

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

- Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak

- İşini yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı olmamak

- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak

- Zabıta kadrosuna başvuru yapabilmek için tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak, 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. (Ölçümler belediye tarafından yaptırılacak)

- Sınavın yapıldığı tarih itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Adaylar, belediyenin internet sayfası olan www.esenler.bel.tr adresi üzerinden alacağı başvuru formunu doldurarak aşağıdaki belgelerle beraber başvuru yapacak.

- Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya Kurumca onaylanmak üzere fotokopisi.

- Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, e-Devlet'ten alınan kare kodlu ve barkod numaralı olan mezuniyet belgesi(Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyece tasdik edilebilir.)

- Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyece tasdik edilebilir.)

- KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu çıktısı.

- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge.

- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

- 3 adet fotoğraf (1 adedi Başvuru formuna yapıştırılacak.)

- Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyece tasdik edilebilir)

Başvuru Tarihi ve Şekli

Zabıta memuru alımı için sözlü ve uygulamaya katılmak isteyen adaylar başvurularını 23-27 Ocak 2023 tarihleri arasında (saat 09.00-16.30 arası) şahsen Birlik Mah. Mehmet Akif İnan Cad. No: 6-8 Esenler /İstanbul adresinde Esenler Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne yapacak ve istenen belgeleri teslim edecek.

Sınav Yeri ve Zamanı

Başvuruları geçerli olan adaylar için sözlü ve uygulamalı sınav 20/02/2023-24/02/2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Sınavlar Saat 09:00’da başlayacaktır. Sözlü ve Uygulamalı Sınav Birlik Mah. Mehmet Akif İnan Cad. No: 6-8 Esenler /İstanbul adresinde bulunan Belediyenin ana hizmet binasında yapılacaktır.

Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı başvuruların değerlendirilmesine müteakip, 06/02/2023 tarihinde Belediyemizin www.esenler.bel.tr resmi internet sayfasından ilan edilecektir.

KAMU İLANLARI VE MEMUR ALIMLARINDAN ANLIK OLARAK HABERDAR OLMAK İÇİN UYGULAMAMIZI İNDİRİN.

 

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZI TAKİP EDEREK TÜM İLANLARDAN ANINDA HABERDAR OLUN!

 /  /