En Az 55 KPSS ile Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alımı İçin İlan Yayımlandı

Zabıta memuru ve itfaiye eri olabilmek için çalışan adaylar için yeni bir alım ilanı daha yayımlandı. Başvuru için 2022 KPSS’den 55 ve üzeri almak gerekiyor.

En Az 55 KPSS ile Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alımı İçin İlan Yayımlandı

Herhangi bir ikamet şartı aranmadan Burdur ilinin Tefenni Belediye Başkanlığına itfaiye eri ve zabıta alımı yapılacak. Kadın ve erkek adayların başvuru yapabileceği kadrolar için ayrıca en az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak gerekiyor.

2022 KPSS puanlarıyla başvuru yapacak adaylar için başvurusu onaylananlar arasında yazılı ve uygulamalı sınav yapılacaktır.

Alım Yapılacak Kadrolar ve Özel Şartları

Başvuru Genel Şartları

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum olmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak

e) İşini sürekli yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

f) Ön lisans mezunları için KPSS P93, lisans mezunları için KPSS P3 puan türünden 55 ve üzeri puan almış olmak

g) Daha önce çalıştığı kurum ve kuruluşlardan disiplinsizlik veya ahlaki gibi sebeplerden dolayı çıkarılmış olmamak

ı) Zabıta ve İtfaiye eri kadroları için tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediye tarafından yapılacaktır.

i) Her iki kadro için de sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

j) İtfaiye Eri kadrosuna başvuracak adaylar için sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Belediyenin internet sitesinden https://www.tefenni.bel.tr/ alınacak başvuru formu doldurularak aşağıdaki belgelerle beraber başvuru yapılacaktır.

a) Nüfus cüzdanı aslı veya kurumca onaylanmak üzere fotokopisi,

b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya E-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyece tasdik edilebilir.)

c) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyece tasdik edilebilir.)

d) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı,

e) Erkek Adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

g) 4 adet fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)

h) Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyece tasdik edilebilir.)

i) Hangi kadroya müracaat edeceğine dair başvuru dilekçesi.(Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.)

Başvuru Tarihi ve Şekli

Adaylar başvurularını yukarıdaki belgelerle beraber 30 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında mesai günlerinde (08.30-17.30 saatleri arası) Tefenni Belediye Başkanlığı (Yokuş Mah. Burdur Cad. No: 2 Tefenni / Burdur)  Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen müracaat ederek yapabileceklerdir. Boy ve kilo ölçümü burada yapılacaktır.

Sınav Yeri ve Tarihi

İki kadro için de yazılı ve uygulamalı sınav 13 Şubat 2023 tarihinde Tefenni Belediye Başkanlığı  (Yokuş Mah. Burdur Cad. No: 2 Tefenni/Burdur) adresinde yapılacaktır. Tüm sınavlar saat 10:00’da başlayacaktır. Yazılı ve uygulama sınav aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.

KAMU İLANLARI VE MEMUR ALIMLARINDAN ANLIK OLARAK HABERDAR OLMAK İÇİN UYGULAMAMIZI İNDİRİN.

 

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZI TAKİP EDEREK TÜM İLANLARDAN ANINDA HABERDAR OLUN!

 /  /