Eleşkirt Belediyesine 55 KPSS ile Antrenör Alımı Yapılacak

Eleşkirt Belediye Başkanlığı, 55 KPSS puanı ile 1 adet antrenör alımı yapacağını duyurdu. İlan detayları haberimizde.

Eleşkirt Belediyesine 55 KPSS ile Antrenör Alımı Yapılacak

Eleşkirt Belediyesi personel alım ilanı yayımladı.

Eleşkirt Belediye Başkanlığı tarafından yayımlanan duyuruda 55 KPSS şartı ile antrenör alımı yapacağını duyurdu. 

Kadro

Ünvanı

Niteliği

KPSS

Puam

Antrenör

Antrenörlük Eğitimi

Lisans mezunu olmak

2018 KPSSP3 den

En az

55 Puan

almak

Yayımlanan ilana başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıyor olması gerekmektedir.

  • Türk vatandaşı olmak.
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
  • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak
  • Görevini yapmaya engel sağlık sorunu olmaması
  • Futbol Antrenörü veya Hoker Antrenörlüğü belgesine sahip olmak,
  • İlk yardım eğtiimi belgesine sahip olma,
  • En az B ehliyete sahip olma,

İlana başvurular 14 Ocak günü başlayacak. Başvurular aşağıdaki evraklarla birlikte yapılacak.