EGM Hizmetli Memur Alımı Başvurusu Başladı

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilanda hizmetli memur kadrosuna 90 personel alınacağı, ilana başvuruların bugün başladığına yer verildi. İlanın başvuru bilgileri yazımızda.

EGM Hizmetli Memur Alımı Başvurusu Başladı

EGM memur alımı başvurusu başladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü farklı illerde emniyet müdürlüklerine, Özel Harekat Başkanlığına, Özel Harekat Müdürlüklerine, Siber Suçlara, Terörle Mücadele Daire Başkanlığına, Tank Koruma Daire Başkanlığı,a Koruma Daire Başkanlığına, Siver Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına, Takviye Hazır Kuvvete, Kriminal Polis Laboratuvarlarına 90 hizmetli memuru alımı için yayımlanan ilana başvurular bugün başladı. Lise mezunu adaylar arasından yapılan personel alımı için başvurular 81 şehirdeki İl Emniyet Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğüne bizzat yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

İlana başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir:

a.    657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b.    Atanmak istediği unvanla ilgili olarak EK-1 de belirtilen öğrenim şartı ve diğer nitelikleri taşımak,

c.    Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarını taşımak, (Yapılacak sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)

d.     Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak, (Yapılacak sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)

e.     Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olmak.

ÖZEL ŞARTLARI ve ALIM YAPILAN YERLER

Alım yapılan yerler ve başvuru bilgileri şu şekilde:

BAŞVURULAR BAŞLADI

Başvurular bugün alınmaya başladı. EGM'den yapılan açıklamada müracaatların 29 Ocak 2021 tarihine kadar 81 şehirdeki il emniyet müdürlükleri personel daire başkanlıklarına yapılacağına yer verildi. Başvuru evrakları şu şekilde:

a)    Kimlik belgesi,
b)    Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,
c)  İstenilen eğitim durumuna ait diploma/mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi ya da noter tasdikli sureti (diploma/mezuniyet belgesinin aslının ibraz edilmesi durumunda, fotokopisi onaylandıktan sonra iade edilecektir. Diploma ve mezuniyet belgesi haricindeki belgeler kabul edilmeyecektir.)
d) Başvuru yapan adaylar en fazla 10 tercihte bulunabileceklerdir.
e) KPSS Sonuç belgesinin aslı ya da internet çıktısının 

MÜLAKAT OLACAK

Kadrolar için 5 katı aday mülakata çağrılacak. Sözlü mülakata alınacaklara aşağıdaki sorular sorulacak.

    a) Mesleki bilgi ve mesleki yeteneği,
    b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme yeteneği, muhakeme gücü,
    c) Genel yetenek ve genel kültürü,
    ç) Davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
    d) Özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilerek gerçekleştirilecektir

İlan metni için TIKLAYIN

Kadın erkek adaylarla  bilgi alış verişinde bulunmak için TIKLAYIN