Edirne Büyükşehir Belediyesi 60 KPSS ile En Az Lise Mezunu İtfaiye Eri Alımı Yapacak

Edirne Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından bir duyuru yayımlandı ve en az lise mezunlarından itfaiye eri alımı yapılacağına yer verildi. 60 KPSS ile yapılan alımın detayları yazımızda.

Edirne Büyükşehir Belediyesi 60 KPSS ile En Az Lise Mezunu İtfaiye Eri Alımı Yapacak

Edirne Belediyesi itfiaye eri alacak.

Edirne Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından bir duyuru yayımlandı ve en az lise mezunu adaylar arasından itfaiye eri alımı yapılacağına yer verildi. KPSS 60 puan şartı ile yapılacak itfaiye eri alımında şartlar yazımızda.

"Edirne Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla İtfaiye Eri alınacaktır." ifadeleri ile yayımlanan duyuruda şartlara şu şekilde yer verildi:

BAŞVURU KOŞULLARI

- Türk vatandaşı olmak.

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

- Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

- İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

- İlan edilen İtfaiye Eri kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve ilgili puan türünden yukarıda tabloda belirtilen asgari puanı almış olmak.

- Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. (Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce yapılacaktır.)

- Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. 

- Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,

- 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

BAŞVURU

İlan başvuruları şahsen alınacak. Başvurular 26 ile 30 Nisan 2021 tarihleri arasında alınacak. İlan metni için TIKLAYIN

Başvuru formu yayımlandığında haberdar olmak için uygulamamızı aşağıdaki linklerden indirin:

Android için >>>> TIKLAYIN

İOS için >>>> TIKLAYIN