Düzce Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Sağlık Personeli Alım İlanı

Sözleşmeli Personel alımı yapacak. Başvurular, 08.06.2023 - 22.06.2023 tarihleri arasında Üniversitenin resmi internet sitesi üzerinden online olarak gerçekleştirilecektir.

Düzce Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Sağlık Personeli Alım İlanı

Düzce Üniversitesi, Sözleşmeli Personel alımı yapacağını duyurdu. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilecek olan personeller, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre seçilecek. Alımlarda 2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınacak.

Başvurular, 08.06.2023 - 22.06.2023 tarihleri arasında Üniversitenin Personel Daire Başkanlığının resmi internet sitesi olan www.personel.duzce.edu.tr adresi üzerinden online olarak yapılacaktır. Başvuruların sadece online olarak kabul edileceği belirtilmiştir. Başvuru süresi dışında yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Adaylardan istenen belgeler arasında 2022 KPSS Sonuç Belgesi, Adli Sicil Kaydı Belgesi, Askerlik Durum Belgesi (terhis belgesi), Nüfus Cüzdanı, Diploma veya Mezun Belgesi ve istenilen pozisyonlar için sertifika/belge yer almaktadır. Yerleştirme yapılan adayların istenilen belgelerin asıllarını ibraz etmeleri gerekmektedir. Belge asıllarını ibraz etmeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Başvuru sürecinde önemli hususlar şu şekildedir: Başvurular sadece Üniversitenin resmi internet sitesi üzerinden online olarak alınacak, KPSS puan sıralamasına göre yerleştirme yapılacak, yerleştirilen adayların isimleri ilan edilecek, asil kazanan adayların başvuruda bulunmaması veya aranan şartları taşımaması durumunda yedek kazanan adaylar sırasıyla yerleştirme şansı elde edecek, adaylar hizmet sözleşmesi imzalayacak ve sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyenlerin sözleşmeleri 1 ay içerisinde feshedilecektir.

Adaylar, sonuçların Üniversitenin resmi internet sitesi olan www.personel.duzce.edu.tr adresinde açıklandığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde dilekçe ile göreve başlayıp başlamayacaklarını bildirmeleri ve 15 gün içerisinde ilanda istenen belgeleri Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Süresi içerisinde dilekçe ve belgeleri teslim etmeyen adaylar bu haklarından vazgeçmiş sayılacaklardır.

Başvuruda eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar ile bilgilerinde tutarsızlık olan adaylar dikkate alınmayacaktır. Gerçeğe aykırı belge veren veya beyanda bulunan adayların atamaları yapılmış olsa bile atamaları iptal edilecektir.

Tüm duyurular Üniversitenin web sitesinden yapıldığından ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. İlan metninde yer almayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerli olacaktır.