Düşük KPSS ile Memur, İtfaiye Eri ve Sağlık Personeli Alımı İlanı Yayımlandı

Çiçekpınar Belediyesi bünyesine en az lise mezunlarından memur , itfaiye eri ve sağlık personeli alımı yapılacağı açıklandı. KPSS 50-60 ve 80 puan şartı ile yapılacak kamu personeli alımında başvuru detayları haberimizde.

Düşük KPSS ile Memur, İtfaiye Eri ve Sağlık Personeli Alımı İlanı Yayımlandı

Çiçekpınar Belediyesine düşük KPSS ile memur alımı.

Isparta Çiçekpınar Belediyesi bünyesine en az lise mezunu adaylar arasından kamu personeli alımı yapılacağı duyuruldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kamu İlan sayfası aracılığıyla yayımlanan duyuruda Çiçekpınar Belediyesi bünyesine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere itfaiye eri, memur ve sağlık teknikeri alımı yapılacağı bildirildi. 

Belediye İtfaiye Yönetmeliği ve Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliğine göre yapılacak personel alımında başvuru detayları kamubulteni.com 'da.

İlanlar art arda yayımlanıyor... Takip ve bilgi alış verişi için TIKLA KATIL

BAŞVURU GENEL KOŞULLARI

Belediyenin personel alımına müracaat edeceklerde aranan genel koşullar şu şekilde:

- Türk Vatandaşı olmak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

- Adaylar için Askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya Askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

- İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartların taşımak,

- İlan edilen itfaiye eri, memur ve sağlık teknikeri kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

- İtfaiye eri kadroları için Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır,

- İtfaiye eri kadroları için Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,

- İtfaiye eri ve sağlık teknikeri kadroları için 13/10/1983 tarihli 2918 satılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış Olmamak.

ALIM YAPILAN KADROLAR - KPSS VE MEZUNİYET ŞARTI

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

Çiçekpnar Belediyesi KPSS ile kamu personeli alımına başvuru yapacakların müracaatlarını aşağıdaki evraklarla birlikte 4-8 Mayıs tarihleri arasında şahsen, iadeli taahhütlü posta yolu ile Çiçekpınar Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne veya www.cicekpinar.bel.tr adresine yapılacak.

BAŞVURU BAŞLADIĞINDA BİLDİRİMLE HABERDAR OLMAK İÇİN UYGULAMAMIZI İNDİRİN:

Android için >>>> TIKLAYIN

İOS için >>>> TIKLAYIN