Düşük KPSS ile En Az Lise Mezunu İtfaiye Eri Alımı İlanı Yayımlandı

En az lise mezunu adaylar arasından itfaiye eri alımı için ilan yayımlandı. Resmi Gazete 'de bugün yayımlanan ilanın detayları haberimizde.

Düşük KPSS ile En Az Lise Mezunu İtfaiye Eri Alımı İlanı Yayımlandı

Düşük KPSS ile en az lise mezunu itfaiye eri alımı yapılıyor.

Resmi Gazete 'de bugün yayımlanan ilanda , en az lise mezunu adaylar arasından 10 adet itfaiye eri alımı yapılacağına yer verildi. Tekirdağ Lüleburgaz Belediye başkanlığı tarafından yayımlanan ilanda ön lisans ve lise mezunu adaylar arasından personel alımı yapılacağına yer verildi. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam etmek üzere yapılacak itfaiye eri alımında, mezuniyet şartı ile KPSS puan sınırı şu şekilde;

BAŞVURU ŞARTLARI

İtfaiye eri alımına başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıyor olması gerekmektedir:

 • Türk vatandaşı olmak.
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
 • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
 • Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
 • 657 sayılı Kanunun 48' inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15/A maddesindeki özel şartlara göre, İtfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
 • Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak. e
 • İtfaiye teşkilatının ihtiyacına göre belirlenen, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az (C) sürücü belgesine sahip olmak

BAŞVURU

İlana başvurular 4-8 Şubat tarihleri arasında alınacak. Başvuru formu yayımlandığı anda ve başvurular başladığı anda bildirimle haberdar olmak , yeni zabıta ve itfaiye eri alımlarından haberdar olmak için aşağıdaki linklerden mobil uygulamamızı indirin.

Android için >>>> TIKLAYIN

İOS için >>>> TIKLAYIN