DSİ KPSS Şartı Olmadan Kamuya Personel Alımı Gerçekleştiriyor Üstelik En Az İlkokul Mezunu

Devlet Su İşleri (DSİ) kamuya personel alımlarına devam ediyor. Temizlik personeli alımında başvurular bugün sona eriyor.

DSİ KPSS Şartı Olmadan Kamuya Personel Alımı Gerçekleştiriyor Üstelik En Az İlkokul Mezunu

DSİ, 23. Bölge Müdürlüğü Merkez Birimleri Kastamonu’da istihdam edilmek üzere temizlik personeli kadrosuna 3 alım yapacak. DSİ tarafından açılan bu ilana sadece ‘eski hükümlü’ veya ‘TMY (Terörle Mücadelede yaralanan)’ vatandaşlar başvuru yapabilecek.

Alımlarda kura yöntemi uygulanacak olup kadro sayısının 4 katı kadar aday sınav yapılmak üzere belirlenecektir.

Başvuru Genel Şartları

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlarını taşımak.

2) 18 yaşını tamamlamış olmak.

3) Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.

5) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında sürekli işçi kadrosunda hâlihazırda görev yapanlar ilan edilen kadrolara müracaat yapmayacaklardır. Yapmaları halinde atamaları yapılmayacaktır.

6) 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca yapılan arşiv araştırması sonucuna göre atamaya engel hali bulunmamak.

7) İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

8) Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak.

9) Her aday, Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) yayımlanan listede bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

10) Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.

11) 35 yaşını doldurmamış olmak (4.11.2004 - 31.10.1987 tarihleri arasında doğan kişiler başvurabilir)

12) En az ilkokul mezunu en fazla lise mezunu olmak

Not: İşe alınacak işçiler dört aylık deneme süresine tabi tutulacaktır. Deneme süresi içerisinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir. Deneme süresi içerisinde sözleşmesi feshedilenlerin yerine yedek listenin ilk sırasındaki adaydan başlanarak aranan şartlara haiz olanların ataması yapılacaktır.

Not: Sınav öncesi sınava katılacakların tespitine yönelik noter huzurundaki kura çekimi; açık iş sayısının dört (4) katı asil ve aynı sayıda yedek olacak şekilde 14/11/2022 tarihinde, Saat: 10:00'da, DSİ 23. Bölge Müdürlüğünde yapılacaktır. Kurada belirlenen adaylar daha sonra Bölge Müdürlüğü internet sitesinde ilan edilecek, adaylara yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

Not: İşçi alımında yapılacak sınav sözlü yöntemi kullanılarak yapılacaktır.

Başvuru Tarihi ve Şekli

Adaylar başvurularını online olarak İŞKUR üzerinden yapacaktır. Sisteme giriş yapan adaylar açık işler sayfasından ilan numarasını girerek başvurularını yapabilecektir.

İlan No: 00007127926

BAŞVURU SAYFASINA GİTMEK İÇİN TIKLAYIN

KAMU İLANLARI VE MEMUR ALIMLARINDAN ANLIK OLARAK HABERDAR OLMAK İÇİN UYGULAMAMIZI İNDİRİN.

 

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZI TAKİP EDEREK TÜM İLANLARDAN ANINDA HABERDAR OLUN!

 /  /