Doğanhisar Belediyesi'ne 60 KPSS ile Memur Alımı Başvurusu Bugün Başladı

Doğanhisar Belediyesi memur alımı başvurusu bugün başladı. Başvuru için adaylara 2 gün süre verildi. Başvuru detayları ve şekli haberimizin devamında.

Doğanhisar Belediyesi'ne 60 KPSS ile Memur Alımı Başvurusu Bugün Başladı

Doğanhisar Belediye Başkanlığı 60 KPSS puanı ile 3 kamu personeli alımı yapıyor.

Mühendis ve tekniker kadrolarına yapılacak memur alımında adaylara başvuru için komik bir süre verildi. Birçok belediye gibi Doğanhisar Belediyesi, herkes başvuramasın diye başvuruları bugün başlattı ve 16 Ekim 'de (Yarın) sonlandıracak. Posta ile de kabul edilen başvurularda adayların aşağıdaki mezuniyet ve KPSS şartını taşıyor olması gerekmektedir:

Kadro Unvanı

Taban Puan

KPSS Puan Türü

Eğitim Durumu

1 adet Mühendis

60

KPSSP3

Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin Ziraat Fakültesi  Tarım Makinaları bölümü mezunu olmak

1 adet Tekniker

60

KPSSP93

Önlisans düzeyinde eğitim veren yüksekokulların İnşaat Programı mezunu olmak

1 adet Tekniker

60

KPSSP93

Önlisans düzeyinde eğitim veren yüksekokulların Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama bölümü mezunu olmak

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Doğanhisar Belediyesi tarafından yayımlanan duyuruda yukarıdaki 3 pozisyona başvuru yapabilmek için adayların mezuniyet ile KPSS şartının yanı sıra aşağıdaki şartları taşıması gerektiğine yer verildi.

  • Türk vatandaşı olmak.
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
  • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
  • Erkek Adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
  • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
  • Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.

BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENEN EVRAKLAR

Adayların başvurularını 16 Ekim mesai bitimine kadar belediye başkanlığına şahsen veya posta yolu ile yapması gerekmektedir. 

Kamubulteni.com  |  Ankara