DMO Kamu Personeli Alımı Başvuruları Başladı

Devlet Malzeme Ofisi tarafından kamu personeli alımı başvuruları başladı.

DMO Kamu Personeli Alımı Başvuruları Başladı

DMO Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığında, Genel İdare Hizmetleri sınıfında münhal bulunan, 8. Dereceden 6 adet Müfettiş Yardımcısı kadrolarına atanmak üzere Ankara’da Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı yapılacaktır.

Sınav; yazılı ve sözlü olmak üzere, iki aşamalı olarak yapılır. Yazılı sınavında başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmazlar.

Başvuru İçin Gerekli Şartlar

a) Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde yazılı nitelikleri haiz olmak,

b) 01 Ocak 2022 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,

c) En az dört yıl lisans eğitimi veren Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

d) ÖSYM tarafından yapılan 2021 ve 2022 Kamu Personel Seçme Sınavlarında, KPSSP48 puan türünden (80) seksen ve daha yüksek puan almış olmak [sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuruda bulunan adaylardan, puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere, ilk (120) yüz yirmi kişi sınava alınacak olup, eşit puan almış olmaları nedeniyle 120 nci sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaklardır.]

e) Sağlık durumu her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli olmak,

f) Ofis Müfettişliği karakter ve vasıflarını haiz bulunmak (Bu husus, sadece yazılı sınavı kazanan adaylar yönünden söz konusu olup; sözlü sınavdan önce, Teftiş Kurulu Başkanlığınca yapılacak inceleme ile tespit edilir)

Sınav Tarihi ve Yeri

Yazılı sınav, 26.11.2022 tarihinde Ankara'da iki oturum halinde yapılacaktır. Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adayların isim listesi, yazılı sınav tarihi, saati ve yazılı sınava ilişkin diğer hususlar, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünün resmi internet sayfasında (www.dmo.gov.tr/duyurular) ilan edilecektir.

Başvuru Tarihi ve Şekli

Sınava başvurular 24.10.2022 günü başlayıp, 10.11.2022 günü 23:59'da sona erecektir. Adaylar başvurularını, e-Devlet Kapısı üzerinden Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak elektronik ortamda yapacaklardır.

KAMU İLANLARI VE MEMUR ALIMLARINDAN ANLIK OLARAK HABERDAR OLMAK İÇİN UYGULAMAMIZI İNDİRİN.

 

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZI TAKİP EDEREK TÜM İLANLARDAN ANINDA HABERDAR OLUN!

 /  /