Derik Belediye Başkanlığı Kadın-Erkek Zabıta Memuru Alımı Başvuru Tarihleri

Belediyelerin zabıta memuru ve itfaiye eri alım ilanlarına her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Mardin Derik Belediye Başkanlığı'na en az lise mezunları arasından KPSS'ye girmiş ve 55 puan üzeri almış, kadın-erkek zabıta memuru alımı gerçekleştirilecek. Başvurular Belediye Başkanlığı'nın Yazı İşleri Müdürlüğü'ne şahsen yapılacak. Detaylar ve daha fazlası Türkiye'nin en büyük memur adayı sitesi kamubulteni.com adresinde.

Derik Belediye Başkanlığı Kadın-Erkek Zabıta Memuru Alımı Başvuru Tarihleri

Derik Belediye Başkanlığı Kadın-Erkek Zabıta Memuru Alımı Başvuru Tarihleri  

Mardin Derik Belediye Başkanlığı'nın kadın-erkek zabıta memuru alımı için başvuru tarihleri ve şartları netleşti. Derik Belediye Başkanlığı'nın zabıta memuru, veznedar, evlendirme memuru ve memur alımlarıyla ilgili yayımladığı duyuruda, başvuru yapacak adayların KPSS'ye girmiş olması ve en az 55 puan almış olması gerektiğine dikkat çekilirken, Derik Zabıta memuru alımı için başvuru yapacak adayların en az ortaöğretim mezunu olması gerektiği belirtildi. Başvurular Mardin Derik Yazı İşleri Müdürlüğü'ne 4 Şubat ile 8 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılacak.

Belediyelerin art arda yayımladığı itfaiye eri ve zabıta memuru alımlarına bir yenisi daha eklendi. Mardin'in Derik ilçesine kadın-erkek adaylar arasından KPSS ve diğer şartları yerine getiren zabıta memuru alımları gerçekleştirilecek. 

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI AŞAĞIDAKİ GİBİ OLACAK

a. Türk vatandaşı olmak.

b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

d. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

f. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

g. Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamalarında bir sakınca bulunmamak.

ÖZEL ŞARTLAR

a. İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2018 yılı KPSSP93,2018 yılı KPSSP3 Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

b. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

c. Zabıta Memuru Kadrosu için; 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır. Ayrıca bu kadroya başvuracaklar için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bedensel engeli bulunmamak şartı aranacaktır.

d.Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe (Her Aday Eğitim durumuna göre sadece bir kadroya müracaat edebilir.)

MEMUR ALIMLARIYLA İLGİLİ TÜM GELİŞMELERİ TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN.

KAMUBULTENİ.COM - ANKARA