Darphane Metal Para Basımına KPSS'siz İşçi Alımı Yapıyor: En Az Ortaöğretim

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü bünyesine kamu personeli alımı yapılacağı açıklandı. 7 farklı kadroda istihdam etmek üzere yapılan kamu işçisi alımında başvurular bugün başladı.

Darphane Metal Para Basımına KPSS'siz İşçi Alımı Yapıyor: En Az Ortaöğretim

Başvurular bugün başladı: Darphaneye KPSS'siz personel alınıyor.

Farklı kamu kurumları, İŞKUR üzerinden bugün yayımladıkları duyurularda en az ilkokul mezunları arasından personel ve işçi alımı yapacaklarını duyurdu. İlanların başvuruları İŞKUR üzerinden başladı. Biz de Kamu Bülteni olarak bu yazımızda İŞKUR üzerinden Darphaneye yapılan personel ve işçi alımlarının başvuru detaylarına yer verdik.

7 MESLEK GRUBUNA 13 PERSONEL

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan duyuruda, "İstanbul’da, Dikilitaş Mahallesi Yenidoğan Sokak No:55 Beşiktaş ve Orhantepe Mah. Tekel Cad. No:6 Cevizli Kartal adreslerinde bulunan işyerlerinde istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 7 meslek için 13 kamu işçisi alımı yapılacaktır." denildi.

BAŞVURU DETAYLARI

Yayımlanan ilanda başvuru detaylarına şu şekilde yer verildi:

  1. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde Vasıflı İşçi kadrolarına yerleşen adaylar 2 ay deneme süreli olarak yasal asgari ücretle göreve başlatılacaktır.
  2. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.   
  3. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre ihtiyaç duyulan hizmet türlerinde işe alınacak işçiler, İŞKUR tarafından bildirilen ve talep şartlarına uygun açık iş sayısının (ilan edilen kadro sayısı) 4 katı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday arasından Genel Müdürlük tarafından gerçekleştirilecek sözlü (mülakat) sınav ile belirlenecektir.
  4. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.
  5. Yerleştirme işlemi yapılan ve ataması yapılanlardan, 30 gün içerisinde göreve başlamayanlar (doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanlar hariç) ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanların ya da göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartları haiz olanlardan atama yapılabilecektir.
  6. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen “işe göndermede öncelikli olanlar” ibaresindeki hüküm mezkûr yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.

ÖZEL ŞARTLAR VE ALIM YAPILAN KADROLAR

BAŞVURU BAŞLADI

İlana başvurular İŞKUR üzerinden başladı. Başvuru yapmak isteyen adayların esube.iskur.gov.tr adresine gitmesi gerekir. Bu sayfada iş arayan kısmından giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekranda İŞ İLANLARI kısmına tıklayın. Daha sonra iş arama sayfasında İŞYERİ TÜRÜ yazan kısımda KAMU seçeneğini işaretleyip ARA butonuna tıklayın.

KAMUBULTENİ.COM  | ANKARA