Danıştay’a En Az Lise Mezunu Temizlik Görevlisi ve Güvenlik Görevlisi Alınacak

Danıştay Başkanlığı’na en az lise ve dengi okullardan mezun kadrolu kamu işçisi alımı yapılacak.

Danıştay’a En Az Lise Mezunu Temizlik Görevlisi ve Güvenlik Görevlisi Alınacak

İlgili alım için başvurular 9 Ağustos’ta İŞKUR üzerinden başlayacak. Danıştay Başkanlığı tarafından daha önce yayımlanan resmi duyuruda kadrolu kamu işçisi alımıyla ilgili, “Başkanlığımız hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında İŞKUR üzerinden, Başkanlığımızca yapılacak sözlü sınav sonuçlarına göre 30 sürekli işçi (Temizlik ve Güvenlik Hizmetleri için) alınacaktır. 

Sürekli işçi kadroları ve başvuru şartları İŞKUR internet sitesinde yayımlanacaktır. Şartları uyan adaylar, 09/08/2021 – 13/08/2021 tarihleri arasında Ankara İŞKUR İl Müdürlüğüne – Çankaya Hizmet Merkezine şahsen veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden “İş Arayan” linkine T.C. Kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir. “ ifadelerine yer verildi.

Danıştay Kadrolu İşçi Alımı Başvuru Genel Şartları Şu Şekilde:

Genel Şartlar: 

 • 1)  2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.
 • 2)  Kamu haklarından mahrum olmamak.
 • 3)  Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.
 • 4)  Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin
  işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 • 5)  Kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir sebeple görevinden veya mesleğinden ihraç edilmemiş olmak.
 • 6)  Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak. (yapılmış, tecilli veya muaf olmak)
 • 7)  Güvenlik hizmetlerine başvuracaklar için son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi
  dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına (silahlı ibareli) sahip olmak.
 • 8)  Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor
  olmak.
 • 9)  Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak.

10)İşe alınmada öncelik hakkına sahip olan adaylar için yukarıda anılan Yönetmeliğin 5’inci 

maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelik durumlarını gösterir belgeye sahip olmak. 

AÇIKLAMALAR 

 • 1)  Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.
 • 2)  Ankara ilinde ikamet edenler başvuru yapabilecektir. Başvurularda adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır. Başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınacaktır. İkametini talebinin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde Kurum ünitesine ibraz etmeleri
  halinde ilgili işgücü talebine başvurusu kabul edilecektir.
 • 3)  İŞKUR tarafından talep edilen şartlara uyan başvuru sahiplerinin tamamı kura çekimi için
  Başkanlığımıza gönderilecektir.
 • 4)  İŞKUR tarafından bildirilen başvurular arasından, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi
  Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12’nci maddesi gereğince, istihdam edilecek kadro sayısının dört katı aday asıl, dört katı aday yedek olarak, noter huzurunda çekilecek kura sonucunda belirlenecektir.
 • 5)  Mesleki tecrübenin belgelenmesi gerekmekte olup, mesleki tecrübenin belirlenmesinde başvurulan mesleki alanda sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle geçen hizmet süreleri dikkate alınacaktır.