Danıştay Personel Alımı için Başvurular Sona Eriyor (Hizmetli, Sağlık Teknisyen Yardımcısı, Aşçı, Garson Alımı)

Danıştay Başkanlığı'nın sözleşmeli personel alımı için 20 Mayıs 2019 tarihinde başlayan başvuru işlemlerinde sona gelindi. Adaylar, 1 Temmuz 2019 saat 17.00'a kadar başvurularını tamamlamak durumundalar. Danıştay personel alımı başvuru için gerekli belgeler ve diğer detaylar kamu bülteni haber sitesinde.

Danıştay Personel Alımı için Başvurular Sona Eriyor (Hizmetli, Sağlık Teknisyen Yardımcısı, Aşçı, Garson Alımı)

Danıştay Personel Alımı için Başvurular Sona Eriyor (Hizmetli, Sağlık Teknisyen Yardımcısı, Aşçı, Garson Alımı)

Danıştay Başkanlığı'nın sözleşmeli personel alımı için 20 Mayıs 2019 tarihinde başlayan başvuru işlemlerinde sona gelindi. Adaylar, 1 Temmuz 2019 saat 17.00'a kadar başvurularını tamamlamak durumundalar.

İLKOKUL, LİSE , ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEN YENİ İŞ HABERLERİNİ TAKİP ETMEK İÇİN TIKLA VE KATIL.

Danıştay Başkanlığı'nın resmi internet sayfasından geçtiğimiz gün yapılan duyuruda, "Danıştay Başkanlığında görev yapmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi, 2575 sayılı Danıştay Kanunu’nun 12’nci maddesi, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ve Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri uyarınca, 2018 KPSS (B) Grubu (KPSSP3, KPSSP93, KPSSP94) puanı ve Kurumumuz tarafından gerçekleştirilecek uygulama ve sözlü sınavı sonucuna göre sözleşmeli personel pozisyonunda; 19 (Hizmetli olarak çalıştırılmak üzere), 2 (Sağlık Teknisyen Yardımcısı olarak çalıştırılmak üzere), 3 (Aşçı olarak çalıştırılmak üzere), 2 (Garson olarak çalıştırılmak üzere) ve 2 (Bulaşıkçı olarak çalıştırılmak üzere) toplam 28 (yirmi sekiz) Destek Personeli alınacaktır." denilmiş, başvuru sürecine ilişkin "Başvurular 25/06/2019 Salı günü saat: 09:00’da başlayacak olup, 01/07/2019 Pazartesi günü saat: 17:00’da sona erecektir. (Başvurular mesai saatleri içerisinde yapılacaktır.) Adaylar, Danıştay Başkanlığının internet sitesi olan http://www.danistay.gov.tr ‘den temin edilecek başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra imzalı ve fotoğraflı olarak aşağıda belirtilen belgelerle birlikte şahsen Danıştay Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 149 (Eskişehir yolu 10. Km.) Çankaya/ANKARA adresine başvurabileceklerdir.Posta, kargo ya da APS ile yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir." ifadeleri yer almıştı.

Başvuru yapacak adaylarda aranacak genel ve özel şartlar ise aşağıdaki gibi oldu: 

A. GENEL ŞARTLAR
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
b) Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği'nin Genel Şartlar başlıklı 5'inci maddesinin 1'inci fıkrasının b bendinde yer alan "İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için Başkanlık tarafından ilan edilen sınavın yapılacağı yılın son günü itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak" hükmü uyarınca sınavın yapılacağı yılın son günü olan 31/12/2019 tarihi itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak. (31/12/1984 ve sonrası doğmuş olanlar başvuru yapabilirler.)
c) 2018-KPSS lisans ve 2018-KPSS ortaöğretim/ön lisans sonuçlarına göre (lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94) puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,
ç) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
B. ÖZEL ŞARTLAR
DESTEK PERSONELİ POZİSYONUNDA;

1) Garson Hizmetinde Çalıştırılacaklar İçin Başvuru Şartları Turizm Meslek Yüksekokullarının ilgili bölümü veya meslek lisesi ve dengi okulların otelcilik, turizm otel işletmeciliği, turizm ve otelcilik, turizm, turizm endüstrisi servis hizmetleri bölümlerinden mezun olmak veya lise ve dengi okullardan mezun olup garson bonservisine veya 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu uyarınca alınmış ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak veya garsonluk mesleğinde iki yıl çalışmış olduğunu belgelemek. (Garson bonservisine sahip
olanlar ile “Garson” statüsünde iki yıl çalışmış olanlar; Sosyal Güvenlik Kurumlarına prim ödemek suretiyle Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak sigorta hizmet dökümü ve işe giriş bildirgesini ibraz etmeleri zorunludur.)
2) Aşçı Olarak Çalıştırılacaklar İçin Başvuru Şartları
a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
b) Aşçılıkla ilgili en az meslek lisesi mezunu olmak veya Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinin veya diğer resmi Kurum veya Kuruluşların düzenlediği kurslardan mezun olmak veya ilgili branşta sertifika sahibi olmak,
c) Aşçılık mesleğinde en az iki yıl çalışmış olduğunu belgelemek. (Sosyal Güvenlik Kurumlarına Prim ödemek suretiyle “Aşçı” statüsünde iki yıl çalışmış olduğuna dair Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak sigorta hizmet dökümü ve işe giriş bildirgesinin ibraz edilmesi
zorunludur.)

3) Bulaşıkçı Olarak Çalıştırılacaklar İçin Başvuru Şartları
a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
4) Sağlık Teknisyen Yardımcısı Olarak Çalıştırılacaklar İçin Başvuru Şartları
a) Meslek liseleri veya Teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,
5) Hizmetli Olarak Çalıştırılacaklar İçin Başvuru Şartları
a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

DANIŞTAY PERSONEL ALIMI BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER VE DİĞER DETAYLAR

Danıştay'ın sözleşmeli personel alımı için başvuru yapmak isteyen adaylar başvuru için gerekli belgeleri ve formu www.danistay.gov.tr adresinden temin edebilecekler.