Danıştay Memur Alımı için En Az Lise Mezunları Başvuru Yapabilecek

Danıştay'a memur kadrosunda hizmetli alımı yapılacak. Danıştay Başkanlığı'na memur alımı için başvuru genel ve özel şartları netleşti.

Danıştay Memur Alımı için En Az Lise Mezunları Başvuru Yapabilecek

Danıştay Başkanlığı'na hizmetli alımı yapılacak. Danıştay Başkanlığı Kadrolu personel alımı ilanı Devlet Personel Başkanlığı ve Danıştay'ın resmi internet sayfasından yayımlandı.

Söz konusu duyuruda personel alımıyla ilgili, "Danıştay Başkanlığı‟nda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu‟nun 4/A maddesine göre istihdam edilmek üzere, 2575 sayılı Danıştay Kanunu‟nun 12 inci maddesi ve Danıştay Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri uyarınca, 2018 KPSS (B) Grubu, (KPSSP3, KPSSP93, KPSSP94) puanı ve Danıştay‟ca gerçekleştirilecek sözlü sınav sonuçlarına göre 11 dereceli altı (6) Hizmetli kadrosuna atama yapılacaktır." denilirken, başvuru işlemlerinin 6 Ocak 2020 Pazartesi günü başlayacağı 10 Ocak 2020 tarihine kadar devam edeceeği belirtildi.

Başvuru işlemleriyle ilgili "Başvurular 06/01/2020 Pazartesi günü saat: 09:00’da baĢlayacak olup, 10/01/2020 Cuma günü saat: 17:00‟da sona erecektir. (Başvurular mesai saatleri içerisinde yapılacaktır.) Adaylar, Danıştay Başkanlığının internet sitesi olan http://www.danistay.gov.tr„den temin edilecek başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra imzalı ve fotoğraflı olarak aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Ģahsen Danıştay Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 149 (Eskişehir yolu 10. Km.) Çankaya/ANKARA adresine başvurabileceklerdir." uyarısına yer verilen resmi duyuruda başvuru yapacak adayların en az lise ve dengi okullardan mezun olması gerektiği ayıca başvuru genel şartlarını da yerine getirmesi gerektiği belirtildi.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu‟nun 48‟inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak, b) Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği'nin Genel Şartlar başlıklı 5'inci maddesinin 1'inci fıkrasının b bendinde yer alan "İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için Başkanlık tarafından ilan edilen sınavın yapılacağı yılın son günü itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak" hükmü uyarınca sınavın yapılacağı yılın son günü olan 31/12/2020 tarihi itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak. (31/12/1985 ve sonrası doğmuş olanlar başvuru yapabilirler.) c) 2018-KPSS lisans ve 2018-KPSS ortaöğretim/ön lisans sonuçlarına göre (lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94) puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,

YENİ MEMUR ALIMI DUYURULARI YAYIMLANDI! DAHA FAZLASINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLA VE KATILMA İSTEĞİ GÖNDER.