Danıştay En Az Lise Mezunu Kadrolu Kamu İşçisi Alımı Başvuruları Sürüyor

Danıştay Başkanlığı’na en az lise mezunlarından kadrolu kamu işçisi alımı için başvuru işlemleri devam ediyor.

Danıştay En Az Lise Mezunu Kadrolu Kamu İşçisi Alımı Başvuruları Sürüyor

Danıştay tarafından yayımlanan duyuruda kuruma güvenlik ve temizlik görevlileri alınacağı belirtilmiş, resmi duyuruda başvuru yapmak isteyen adayların unvanlara göre belirlenen şartların yanı sıra genel şartları da yerine getirmesi gerektiğine dikkat çekilmişti.

Başvuruların 9 Ağustos’ta başlayacağına vurgu yapılan personel alımı duyurusunda, işlemlerin İŞKUR üzerinden gerçekleştirileceği ve 13 Ağustos itibariyle sona ereceği bildirildi.

Danıştay Sürekli işçi alımı duyurusunda, “Sürekli işçi kadroları ve başvuru şartları İŞKUR internet sitesinde yayımlanacaktır. Şartları uyan adaylar, 09/08/2021 – 13/08/2021 tarihleri arasında Ankara İŞKUR İl Müdürlüğüne – Çankaya Hizmet Merkezine şahsen veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden “İş Arayan” linkine T.C. Kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir. “ denilirken; başvuru genel şartları, özel şartları ve kontenjan dağılımı şu şekilde sıralandı:

 • 1)  2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.
 • 2)  Kamu haklarından mahrum olmamak.
 • 3)  Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.
 • 4)  Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin
  işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 • 5)  Kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir sebeple görevinden veya mesleğinden ihraç edilmemiş olmak.
 • 6)  Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak. (yapılmış, tecilli veya muaf olmak)
 • 7)  Güvenlik hizmetlerine başvuracaklar için son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi
 • dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına (silahlı ibareli) sahip olmak.
 • 8)  Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor
  olmak.
 • 9)  Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak.
 • 10)İşe alınmada öncelik hakkına sahip olan adaylar için yukarıda anılan Yönetmeliğin 5’inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelik durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.