Cumhurbaşkanlığı'na KPSS Şartsız Personel Alımı için Başvuru İşlemleri Devam Ediyor - Sınav Ücreti ve Diğer Detaylar

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na KPSS Şartsız sınavla personel alımı yapılacağına dair resmi duyuru geçtiğimiz haftalarda yayımlanmış, ilgili duyuruda alıma başvuruların 9 Ağustos ile 20 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleşeceği kaydedilmişti.

Cumhurbaşkanlığı'na KPSS Şartsız Personel Alımı için Başvuru İşlemleri Devam Ediyor - Sınav Ücreti ve Diğer Detaylar

Duyuruda başvuruların Anadolu Üniversitesi'nin resmi sayfasından yapılacağına vurgu yapılırken, sınav başvuru ücretinin 125 TL olduğu kayddilmişti. İletişim Uzman Yardımcısı alımı için başvuru yapmak isteyen adayların başvuru genel ve özel şartlarını dikkatle incelemesi gerekiyor. 

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

Buna göre adaylarda aranacak genel ve özel şartlar şu şekilde sıralandı:

(1) Sınava başvurabilmek için;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak,
b) 01/01/2021 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,
c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren;
- Hukuk, siyasal bilgiler, iktisadî ve idarî bilimler, işletme ve iktisat fakültelerinden,
- İletişim fakültelerinden,
- Mühendislik fakültelerinin lisans bölümleri ile matematik ve istatistik lisans bölümlerinden,
- İlgi fakültelerin psikoloji, antropoloji, sosyoloji, sosyal antropoloji, halkbilim, insan ve toplum
bilimleri bölümlerinden,
veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt
dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak gerekmektedir.
(2) Müracaat şartlarını taşıyan tüm adaylar “ön eleme yazılı yarışma” sınavına davet edilecektir.
(3) İlgili bölümlerden yeterli başvurunun olmaması halinde, diğer bölümlerden de alım yapılabilecektir.
(4) Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, Başkanlık resmi internet sitesinden
(www.iletisim.gov.tr) ilan edilecektir.
(5) Sınava katılabilecek adaylara ilişkin duyuruda sınav programına, sınavın yapılacağı adreslere ve
diğer hususlara ilişkin bilgilere yer verilecektir.
(6) Sınava başvuru için KPSS şartı aranmamaktadır.

Başvurular Nasıl Yapılacak?

İletişim Başkanlığına Personel Alımı için Başvurular internet üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuru işlemlerine dair yapılan resmi açıklamada ise şu bilgilendirme yer aldı:

(1) Sınav başvurusu 09-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesi Sınav Hizmetleri web
sitesi (https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr ) üzerinden yapılacaktır.

(2) Sınav başvuru ücreti, başvuru işleminin son adımında kredi/banka kartı ile ödenecektir. Sınav
başvuru ücreti 125 (yüzyirmibeş) TL’dir.

(3) Sınav başvuru adımlarını tamamlamayan veya sınava başvuru işlemini yaptığı halde sınav ücretini
yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak ve bu adaylar için “Sınav Giriş Belgesi”
düzenlenmeyecektir.

(4) Başvuru esnasında, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde ön cepheden, yüzü açık olarak
son 6 (altı) ay içerisinde çekilmiş bir vesikalık fotoğrafının sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Sınav günü̈
kimlik doğrulamasında önem arz eden fotoğraftaki saç, bıyık, makyaj gibi görünüm özelliklerinde bir
değişiklik bulunmamalıdır. Sınav günü görevlilerin, fotoğraftan adayın kimliğini belirlemede güçlük
çekebileceği ve bu nedenle adayın sınava alınmayacağı/ sınavının geçersiz sayılabileceği göz önünde
bulundurulmalıdır.

(5) Sürekli/geçici engelli veya sağlık sorunu olan adaylar, sınav başvurularını tamamladıktan sonra
okuyucu/işaretleyici desteği, ayrı sınav salonu, özel araç/gereç kullanma vb. taleplerini iletmek amacıyla,
Sağlık Durumu / Engel Bilgi Formunu (Ek-1) doldurup ıslak imzalı şekilde, üniversite veya devlet
hastanesinden alacakları (adayın engel/sağlık durumunu, kullanması gereken özel araç/gereci vb. açıkça
belirten) sağlık raporunun onaylı bir örneği ve yazacakları dilekçeleriyle birlikte sınav başvuru süresi içinde,
söz konusu formun üzerinde belirtilen adrese ulaştırmalıdır. Belirtilen adrese herhangi bir sebeple zamanında
ulaşmayan evrak dikkate alınmayacaktır. Söz konusu adaylar, yetkililerce yapılan değerlendirme neticesinde
uygun görülen şekilde sınava alınacaklardır.

(6) Başvuru bilgilerinin doğruluğu ve fotoğrafın uygunluğundan, başvuru onaylandıktan sonra ortaya
çıkabilecek yanlışlıktan veya eksiklikten aday sorumludur. Aday, başvuru süresi dolduktan sonra, sınav başvuru esnasında beyan ettiği bilgilerde (yabancı dil seçimi vb.) değişiklik yapamayacaktır.