Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı KPSS'siz 97 Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı bünyesinde yürütülen özel bilgi ve ihtisas gerektiren projelerde görev almak üzere, 97 Proje Bazlı Sözleşmeli Personel alımı yapıyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı KPSS'siz 97 Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı KPSS'siz 97 Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı bünyesinde yürütülen özel bilgi ve ihtisas gerektiren projelerde görev almak üzere, 97 Proje Bazlı Sözleşmeli Personel alımı yapıyor. 

KPSS şartı yok 

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı bünyesine alınacak 97 sözleşmeli personel alımına başvuru yapacak adaylardan KPSS şartı aranmayacak. 

Başvurular ne zaman ? 

Adayların 12.09.2022 - 26.09.2022 tarihleri arasında Başkanlığın internet sitesindeki (www.ssb.gov.tr) sınav başvuru ekranında tanımlı olan bilgileri eksiksiz doldurmaları ve aşağıda belirtilen belgeleri son başvuru tarihi olan 26.09.2022, Pazartesi günü mesai bitimine kadar (saat 18:00’a kadar) sisteme yüklemeleri gerekmektedir. 

Başvuru sırasında istenen belgeler 

  1. Özgeçmiş,
  2. Son 6 aya ait vesikalık fotoğraf,
  3. Diploma veya mezuniyet belgesinin veya Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet’ten alınmış barkodlu Yükseköğretim Mezun Belgesi,
  4. Uluslararası geçerliliği olup, dil yeterliliği bakımından ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosuna göre YDS/e-YDS sınavlarına denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen puanla başvuruda bulunulması halinde ilgili sonuç belgesi.

Başvuru Şartları Neler ? 

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde sayılan genel şartları taşımak,
  • İngilizce alanında Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS/e-YDS) geçerliliği olan en az (B) seviye puana (en az 80 ve üzeri puan) veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir puana sahip olmak,
  • İşbu ilan metninin “C. Başvuruya Açık Pozisyonlar” başlığında yer alan başvuru kodlarının altında belirlenen,
  •  Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin, başvuru kodu altında yer alan öğrenim bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak,
  •  Özel bilgi ve ihtisas alanlarında en az beş yıl tecrübe sahibi olmak,
  • Alım yapılacak pozisyonun gerektirdiği özel bilgi, ihtisas alanı, iş tecrübesi vb. hususlara ilişkin diğer şartları taşımak.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı KPSS'siz 97 Sözleşmeli Personel Alımı ilanının detaylarına ulaşmak için TIKLAYIN